Till startsida
Webbkarta

Frida Petersson

Socionom, filosofie doktor, vik. universitetslektor i social arbete

Tel: 031-786 6383               
E-post: frida.petersson@socwork.gu.se
Postadress: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Box 720, 405 30 Göteborg


Bakgrund

Jag är socionom (fil.mag. i kriminologi) och har tidigare arbetat flera år inom missbruks- och beroendevården i Göteborg, bl.a. som handläggande socialsekreterare. I mars 2013 disputerade jag i socialt arbete på avhandlingen ”Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik”.

Kompetensområden

Mitt övergripande forskningsintresse ligger inom områdena social exkludering och kontroll, konstruktioner av sociala problem och problemgrupper, samt mötet mellan klient och system inom välfärdsorganisationer som beroendesjukvård, socialtjänst och kriminalvård.

Undervisning

Ansvarar för kursen ”Missbruk och beroende”, 10 hp, på grundnivå. Handledning av studenter på grund- och masternivå.

Jag medverkar även i olika tvärvetenskapliga utbildningsprojekt med anknytning till mitt forskningsområde, bland annat i Masterprogrammet i missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot psykologi respektive socialt arbete, och i en missbrukskurs som ingår i Masterprogrammet i kriminologi vid sociologiska institutionen.

Uppdrag

  • Sammankallande till Nätverket Social exkludering och kontroll, Institutionen för socialt arbete, GU.
  • Medlem och session organizer i RC 25: Language & Society, International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology 2014, Yokohama.
  • Medlem i Sonad, nationellt socialvetenskapligt nätverk inom alkohol och drogforskning
  • Seminariegruppen vid institutionen för socialt arbete, GU

 

Publikationer

Publikationer enligt GUP (Göteborgs universitets publikationer)

Till sidans topp