Till startsida
Webbkarta

Frida Petersson

Universitetslektor

Frida Petersson
Universitetslektor
Akademisk grad: Doktor,
frida.petersson@socwork.gu.se
Tel: 031-786 6383
Besöksadress: Sprängkullsgatan 23 - 25, 41123 Göteborg
Rumsnummer: D466
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg


Institutionen för socialt arbete (Mer information)
Box 720
40530 Göteborg
Besöksadress: Sprängkullsgatan 25, 40530 Göteborg
Webbsida: www.socwork.gu.se
Epost: socarb@socwork.gu.se
Fax: 031-786 1888

Om Frida Petersson

Bakgrund
Jag är socionom (fil.mag. i kriminologi) och har tidigare arbetat flera år inom missbruks- och beroendevården i Göteborg, bl.a. som handläggande socialsekreterare. I mars 2013 disputerade jag i socialt arbete på avhandlingen ”Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik”.

I min avhandling studerar jag – med utgångspunkt från tre substitutionsmottagningarnas verksamhet – hur makt utövas och klienter konstrueras i en lokal institutionell kontext. Studiens frågeställningar rör dels den institutionella vardagspraktiken, hur beslut fattas och motiveras, dels hur man som klient beskriver, förhandlar om och förhåller sig till denna praktik. Empirin samlades in genom olika kvalitativa metoder och frågeställningarna besvaras genom mikroanalyser av diskursiv, narrativ och konstruktionistisk art. Ett av studiens bidrag är en ökad förståelse för hur makt och kontroll utövas och erfars inom svensk missbruksbehandling.

Kompetensområden
Mitt övergripande forskningsintresse ligger inom områdena social exkludering och kontroll, konstruktioner av sociala problem, missbruk och beroende, samt mötet mellan klient och system inom välfärdsstatens organisationer. Av särskilt intresse är att studera insatser riktade mot s.k. "problemgrupper" i samhället – t.ex. personer med missbruksproblem, hemlösa och/eller kriminella – med fokus på om det sker ytterligare exkludering eller utdefiniering som en konsekvens av sociala insatser. Under senare tid har bostadslöshetsfrågor och hur denna problematik hanteras lokalt i en internationell kontext kommit att bli ett särskilt forskningsintresse för mig.

I pågående forskning studerar jag tillsammans med Ronny Tikkanen, GU, illegal droganvändning inom gruppen män som har sex med män (MSM). I en kvantitativ förstudie har vi visat att sådan droganvändning förekommer bland svenska MSM och att det är särskilt utbrett bland självidentifierat homosexuella yngre män från storstäder. Som fortsättning planerar vi en studie med kvalitativ design, vilken syftar till att beskriva och analysera droganvändningens former, funktioner och konsekvenser för ett antal svenska MSM som regelbundet använder narkotika. Tillsammans med min kollega Tobias Davidsson arbetar jag också med en antologi om social exkludering och kontroll i relation till socialt arbete.

 

Undervisning
Kursansvarig för socionomprogrammets valbara profilkurs ”Missbruk och beroende”, 10 hp. På avancerad nivå ansvarar jag bl.a. för "Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll", "Interaktionistiska perspektiv – psykosocialt arbete, nätverk och samverkan" och "Boende och hemlöshet", 15 hp. Handledning av studenter på grund- och masternivå.

Olika tvärvetenskapliga utbildningsprojekt jag medverkar i med anknytning till mitt forskningsområde, bland annat i Masterprogrammet i missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot psykologi respektive socialt arbete, och i en missbrukskurs som ingår i Masterprogrammet i kriminologi vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU.

Uppdrag

  • Sammankallande till Nätverket Social exkludering och kontroll vid institutionen för Socialt Arbete, GU.
  • Lärarrepresentant i institutionens utbildningskommitté (UK)
  • Medlem och session organizer i RC 25: Language & Society, International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology 2014, Yokohama, och Third ISA Forum of Sociology 2016, Wien.
  • Medlem i Sonad, nationellt socialvetenskapligt nätverk inom alkohol och drogforskning.
  • Seminarieansvarig för institutionen för Socialt Arbetes högre onsdagsseminarium.

 

Senaste publikationer

Party and play in the closet? Exploring club drug use among Swedish men who have sex with men
Frida Petersson, Ronny Tikkanen, Axel J. Schmidt
Substance Use & Misuse, Volym e-pub ahead of print, 2016
Tidskriftsartikel, referentgranskad

Definitioner och diskussioner om social exkludering som begrepp och perspektiv
Frida Petersson, Tobias Davidsson
Social exkludering. Perspektiv, process, problemkonstruktion, Lund, Studentlitteratur, 2016
Bokkapitel

En introduktion
Tobias Davidsson, Frida Petersson
Social exkludering. Perspektiv, process, problemkonstruktion, Lund, Studentlitteratur, 2016
Bokkapitel

Responses to homelessness in policy and practice – a qualitative, comparative perspective: Denmark, Scotland and Sweden
Frida Petersson
Housing First in the Nordic Welfare Context. Nordic Research on Homelessness. 22–24 May 2015. Helsinki, Finland, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2015
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik
Frida Petersson
Forskning pågår! Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid. Konferens arrangerad av Institutionen för Socialt Arbete och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 10 april 2014, Göteborg, 2014
Konferensbidrag

Maktstrukturer inom beroendevården
Frida Petersson
Beroendeklubben Uppsala, Uppsala Beroendekliniks årliga konferens, 20 november 2014, Nya Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2014
Konferensbidrag

The Stigmatizing Semantics of Methadone Maintenance Treatment
Frida Petersson
Book of abstracts. XVIII World Congress of Sociology. 13–19 July, 2014. "Facing an Unequal World. Challenges for Global Sociology", Yokohama, Japan. International Sociological Association, ISA, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2014
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik
Frida Petersson
Svenska Brukarföreningens årliga narkotikapolitiska seminarium. "Döden har ett pris!– Vi vill leva!", 4 juni 2014, Stockholm", 2014
Konferensbidrag

Kontroll av beroende. Substitutionsmottagningens logik, praktik och semantik.
Frida Petersson
Sonads årliga nätverksmöte, 13 juni, Malmö, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2013
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Visar 1 - 10 av 27

2016

Party and play in the closet? Exploring club drug use among Swedish men who have sex with men
Frida Petersson, Ronny Tikkanen, Axel J. Schmidt
Substance Use & Misuse, Volym e-pub ahead of print, 2016
Tidskriftsartikel, referentgranskad

Definitioner och diskussioner om social exkludering som begrepp och perspektiv
Frida Petersson, Tobias Davidsson
Social exkludering. Perspektiv, process, problemkonstruktion, Lund, Studentlitteratur, 2016
Bokkapitel

En introduktion
Tobias Davidsson, Frida Petersson
Social exkludering. Perspektiv, process, problemkonstruktion, Lund, Studentlitteratur, 2016
Bokkapitel

2015

Responses to homelessness in policy and practice – a qualitative, comparative perspective: Denmark, Scotland and Sweden
Frida Petersson
Housing First in the Nordic Welfare Context. Nordic Research on Homelessness. 22–24 May 2015. Helsinki, Finland, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2015
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

2014

Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik
Frida Petersson
Forskning pågår! Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid. Konferens arrangerad av Institutionen för Socialt Arbete och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 10 april 2014, Göteborg, 2014
Konferensbidrag

Maktstrukturer inom beroendevården
Frida Petersson
Beroendeklubben Uppsala, Uppsala Beroendekliniks årliga konferens, 20 november 2014, Nya Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2014
Konferensbidrag

The Stigmatizing Semantics of Methadone Maintenance Treatment
Frida Petersson
Book of abstracts. XVIII World Congress of Sociology. 13–19 July, 2014. "Facing an Unequal World. Challenges for Global Sociology", Yokohama, Japan. International Sociological Association, ISA, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2014
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik
Frida Petersson
Svenska Brukarföreningens årliga narkotikapolitiska seminarium. "Döden har ett pris!– Vi vill leva!", 4 juni 2014, Stockholm", 2014
Konferensbidrag

2013

Kontroll av beroende. Substitutionsmottagningens logik, praktik och semantik.
Frida Petersson
Sonads årliga nätverksmöte, 13 juni, Malmö, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2013
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Visar 1 - 10 av 27

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?