Till startsida
Webbkarta

Frida Petersson

Universitetslektor

Frida Petersson
Universitetslektor
Akademisk grad: Doktor,
frida.petersson@socwork.gu.se
Tel: 031-786 6383
Besöksadress: Sprängkullsgatan 23 - 25, 41123 Göteborg
Rumsnummer: D466
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg


Institutionen för socialt arbete (Mer information)
Box 720
40530 Göteborg
Besöksadress: Sprängkullsgatan 23 - 25, 40530 Göteborg
Webbsida: www.socwork.gu.se
Epost: socarb@socwork.gu.se
Fax: 031-786 1888

Om Frida Petersson

Bakgrund
Jag är socionom (fil.mag. i kriminologi) och har tidigare arbetat flera år inom missbruks- och beroendevården i Göteborg, bl.a. som handläggande socialsekreterare. I mars 2013 disputerade jag i socialt arbete på avhandlingen ”Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik”.

I min avhandling studerar jag – med utgångspunkt från tre substitutionsmottagningarnas verksamhet – hur makt utövas och klienter konstrueras i en lokal institutionell kontext. Studiens frågeställningar rör dels den institutionella vardagspraktiken, hur beslut fattas och motiveras, dels hur man som klient beskriver, förhandlar om och förhåller sig till denna praktik. Empirin samlades in genom olika kvalitativa metoder och frågeställningarna besvaras genom mikroanalyser av diskursiv, narrativ och konstruktionistisk art. Ett av studiens bidrag är en ökad förståelse för hur makt och kontroll utövas och erfars inom svensk missbruksbehandling.

Kompetensområden
Mitt övergripande forskningsintresse ligger inom områdena social exkludering och kontroll, det sociala arbetets teorier och metoder, konstruktioner av sociala problem och mötet mellan klient och system i det sociala arbetets praktiker. Av särskilt intresse är att studera och kritiskt granska välfärdsinsatser riktade mot s.k. "problemgrupper" i samhället – bostadslösa, kriminella, personer med missbruksproblem – med fokus på om det sker ytterligare exkludering eller utdefiniering som en konsekvens av sociala insatser som syftar till förändring eller kontroll.

 

Undervisning
Kursansvarig för socionomprogrammets valbara profilkurs ”Missbruk och beroende”, 10 hp. På avancerad nivå ansvarar jag bl.a. för "Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll", "Research theories and methods", "Interaktionistiska perspektiv – psykosocialt arbete, nätverk och samverkan" och "Boende och hemlöshet", 15 hp. Handledning av studenter på grund- och masternivå.

Jag medverkar även i olika tvärvetenskapliga utbildningsprojekt med anknytning till mitt forskningsområde, bland annat i Masterprogrammet i missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot psykologi respektive socialt arbete, och i en missbrukskurs som ingår i Masterprogrammet i kriminologi vid sociologiska institutionen.

Uppdrag

  • Sammankallande till Nätverket Social exkludering och kontroll vid institutionen för socialt arbete, GU.
  • Lärarrepresentant i institutionens utbildningskommitté (UK)
  • Medlem och session organizer i RC 25: Language & Society, International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology 2014, Yokohama.
  • Medlem i Sonad, nationellt socialvetenskapligt nätverk inom alkohol och drogforskning
  • Seminarieansvarig för institutionen för socialt arbetes högre onsdagsseminarium.

 

Senaste publikationer

Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik
Frida Petersson
Forskning pågår! Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid. Konferens arrangerad av Institutionen för Socialt Arbete och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 10 april 2014, Göteborg, 2014
Konferensbidrag

Maktstrukturer inom beroendevården
Frida Petersson
Beroendeklubben Uppsala, Uppsala Beroendekliniks årliga konferens, 20 november 2014, Nya Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2014
Konferensbidrag

The Stigmatizing Semantics of Methadone Maintenance Treatment
Frida Petersson
Book of abstracts. XVIII World Congress of Sociology. 13–19 July, 2014. "Facing an Unequal World. Challenges for Global Sociology", Yokohama, Japan. International Sociological Association, ISA, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2014
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik
Frida Petersson
Svenska Brukarföreningens årliga narkotikapolitiska seminarium. "Döden har ett pris!– Vi vill leva!", 4 juni 2014, Stockholm", 2014
Konferensbidrag

Kontroll av beroende. Substitutionsmottagningens logik, praktik och semantik.
Frida Petersson
Sonads årliga nätverksmöte, 13 juni, Malmö, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2013
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Controlling addiction. The logic, practice and semantics of methadone maintenance treatment
Frida Petersson
ESW Open Seminar Series Department of Social Work & Social Care, University of Sussex, 11th of December, 2013, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2013
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Excusing exclusion: Accounting for rule-breaking and sanctions in a Swedish methadone clinic
Frida Petersson
International Journal of Drug Policy, Volym 24, Nummer/häfte 6, Sidor e99-e104 2013
Tidskriftsartikel, referentgranskad

Still a drug addict? Methadone clients' identity work.
Frida Petersson
2nd ISA Forum of Sociology. Social Justice & Democratization. August 1-4, 2012, Buenos Aires, Argentina, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2012
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Fighting the dragon: heroin addiction and maintenance treatment in Sweden.
Frida Petersson
Workshop on Social Science Research between China and Sweden, 13th -16th November 2012, Nordic Centre, Fudan University, Shanghai, 2012
Konferensbidrag

Visar 1 - 10 av 22

2014

Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik
Frida Petersson
Forskning pågår! Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid. Konferens arrangerad av Institutionen för Socialt Arbete och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 10 april 2014, Göteborg, 2014
Konferensbidrag

Maktstrukturer inom beroendevården
Frida Petersson
Beroendeklubben Uppsala, Uppsala Beroendekliniks årliga konferens, 20 november 2014, Nya Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2014
Konferensbidrag

The Stigmatizing Semantics of Methadone Maintenance Treatment
Frida Petersson
Book of abstracts. XVIII World Congress of Sociology. 13–19 July, 2014. "Facing an Unequal World. Challenges for Global Sociology", Yokohama, Japan. International Sociological Association, ISA, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2014
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik
Frida Petersson
Svenska Brukarföreningens årliga narkotikapolitiska seminarium. "Döden har ett pris!– Vi vill leva!", 4 juni 2014, Stockholm", 2014
Konferensbidrag

2013

Kontroll av beroende. Substitutionsmottagningens logik, praktik och semantik.
Frida Petersson
Sonads årliga nätverksmöte, 13 juni, Malmö, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2013
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Controlling addiction. The logic, practice and semantics of methadone maintenance treatment
Frida Petersson
ESW Open Seminar Series Department of Social Work & Social Care, University of Sussex, 11th of December, 2013, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2013
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Excusing exclusion: Accounting for rule-breaking and sanctions in a Swedish methadone clinic
Frida Petersson
International Journal of Drug Policy, Volym 24, Nummer/häfte 6, Sidor e99-e104 2013
Tidskriftsartikel, referentgranskad

2012

Still a drug addict? Methadone clients' identity work.
Frida Petersson
2nd ISA Forum of Sociology. Social Justice & Democratization. August 1-4, 2012, Buenos Aires, Argentina, Konferensbidrag - refereegranskat abstract 2012
Konferensbidrag - refereegranskat abstract

Fighting the dragon: heroin addiction and maintenance treatment in Sweden.
Frida Petersson
Workshop on Social Science Research between China and Sweden, 13th -16th November 2012, Nordic Centre, Fudan University, Shanghai, 2012
Konferensbidrag

Visar 1 - 10 av 22

Till sidans topp