Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vill du skriva din kandidatuppsats utomlands?

Det finns goda möjligheter att skriva sin kandidatuppsats utomlands.
Att genomföra en uppsats helt eller delvis utomlands kräver planering som bör göras i god tid innan terminen då du skall skriva uppsats. Här beskriver vi hur du går tillväga om du vill skriva uppsats utomlands.

Utveckla en idé och etablera kontakt dit du planerar att resa

Naturligtvis bör du ha en uppsatsidé men den behöver inte vara detaljerad. Detaljer är något som du diskuterar med din handledare i Sverige innan du reser. Däremot bör idén vara realistisk och genomförbar både praktiskt och etiskt. Genomförbarheten är starkt beroende av de kontakter du har i det land du planerar resa till. Ett
krav från oss är således att du har en kontakt med en institution eller organisation i landet som kan ge dig stöd på plats samt hjälpa dig att få tillgång till empiri. Vi har inga krav på att dina kontakter skall vara vid ett universitet. Det viktigaste är att din kontakt kan hjälpa dig att få tillgång till empiri. Eftersom etablerandet av kontakter tar tid bör du innan uppsatsterminen se till att ha etablerat en sådan kontakt.

Tyvärr har kursansvariga inte utrymme att diskutera enskilda uppsatsidéer. Du kan däremot dryfta dina idéer med dina studiekollegor – sådan diskussion brukar oftast hjälpa en vidare i tankearbetet.

Tidsplanering

Du bör även fundera över hur lång tid du skall befinna dig utomlands, eftersom detta påverkar handledningen. Observera att en del av kurstiden går åt till distribution av färdiga uppsatser, inläsning av uppsats man skall opponera på samt slutseminarier (totalt ca 2 veckor). Dessutom bör man planera att man har gott om tid innan man lämnar in sin uppsats att arbeta in synpunkter från handledaren. Utöver
detta bör man befinna sig hemma i Sverige under kurstiden för att få handledning (man kan inte räkna med att handledaren handleder över internet). Tidigare studenter har löst detta antingen genom att befinna sig utomlands under en begränsad period (t.ex. 2 veckor) eller att man från början bestämt sig för att inte gå upp med uppsatsen vid slutseminariet, utan skjuta på seminariebehandlingen till det så kallade
uppsamlingsseminariet som ligger ca. en månad in i nästkommande termin. Detta upplägg gör det möjligt att både få handledning samt stanna utomlands en längre period. Ett sådant upplägg måste överenskommas med handledaren.

Många studenter vänder sig till kursansvariga med frågor om när man tidigast kan resa iväg under kursen samt när man senast kan komma hem. Detta är något som du måste diskutera med handledaren (se stycket ovan angående vistelsetid utomlands). De exakta datumen för terminens kurser beslutas terminen innan. Beslutet fattas av studierektor. När kursansvariga får besked om kursstart läggs dessa datum ut på GUL.

Ta kontakt med någon som kan bli din handledare

Den normala arbetsgången är att kursansvariga fördelar handledare i början av uppsatsterminen. När det gäller studenter som skriver en uppsats utomlands görs ett avsteg från den reguljära arbetsgången på grund av att handleda studenter som skriver uppsats utomlands i regel innebär att man får lägga upp tidsplaneringen på sätt som är anpassad till studentens tidsplanering (se stycket ovan gällande tidsplanering).
Avsteget från det reguljära arbetssättet innebär att du som student själv kontaktar den lärare/forskare som du vill ska handleda dig. Observera att detta endast gäller de studenter som skall skriva sin uppsats utomlands. De övriga studenterna ska inte söka handledare på egen hand, utan får en handledare tilldelad sig i början av uppsatsterminen. Då du kontaktar någon av lärarna eller forskarna
för handledarskap vill vi att du kontaktar en i taget, dvs. inga ”massmail”. Vi rekommenderar att du skickar ett mail där du beskriver din idé, såsom vilka kontakter du har etablerat i landet du ska resa till, dina tankar om tidsplaneringen, etc. (Observera att de två första punkterna i planeringen dvs. utvecklande av idé samt
tidsplaneringen måste vara avklarade innan du kontaktar någon gällande handledarskap).


Vem skall man kontakta angående handledarskap?

Naturligtvis är det en fördel om handledaren är kunnig inom det område du planerar att skriva uppsats. Detta är dock inte en förutsättning och nödvändigt för att handledningen ska fungera. Att handleda en uppsats handlar till stor del om att ge handledning gällande forskningsmetodik, vilket inte behöver vara direkt beroende av det valda uppsatsämnet. Som student kan du ju alltid hämta kompletterande ”expertkunskap” på annat håll. Vi vill att du själv funderar över vilken handledare du vill kontakta. Du har under utbildningens gång mött många av institutionens lärare
och forskare, vilket gör att du har en kunskap om deras intresseområden. Dessutom kan du skaffa dig en kunskap om vilka forskningsinriktningar forskarna vid institutionen har genom att studera de publikationer som genererats vid institutionen (dessa finns utställda i en glasmonter vid ingången till våning 3). Du kan även söka information om forskarnas publikationer via universitetets katalog
GUNDA.

Reserekommendationer

Vi vill även att du som ska skriva din uppsats utomlands beaktar och följer de reserekommendationer och de avrådanden som finns på Utrikesdepartementets hemsida (http://www.ud.se). Vi vill dessutom att du till din handledare i Göteborg lämnar alternativa telefonnummer och e-postadresser där man kan nå dig och dina anhöriga.
 

För mer information om kandidatuppsats utomlands

Kontakta: international@socwork.gu.se

Sidansvarig: Jenny Meyer|Sidan uppdaterades: 2015-04-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?