Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Urbana allmänningar som förändringskraft: seminarieserien Mellanrum

Research profile seminar

Lokal: Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Fri entré!

Allmänningar - commons - är ett begrepp som fått en delvis ny betydelse i olika samtida sammanhang. Enkelt uttryckt är commons en tillgång som förvaltas gemensamt, eller blir till, genom ett gemensamt skapande. Hur ser då urbana allmänningar ut? Vilken möjlighet har urbana allmänningar att förändra sätt att leva i staden, att använda staden och att forma stadens nutid och framtid?
Henrietta Palmer, konstnärlig professor i stadsbyggnad, Chalmers och vice vetenskaplig chef på Mistra Urban Futures, tillsammans med Maria José Zapata Campos, docent
vid Handelshögskolan och Patrik Zapata docent vid Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet, bjuder in till ett samtal med "commoners" från Göteborg.

Moderator: Ingrid Martins Holmberg, universitetslektor vid institutionen för kulturvård.

Date: 4/26/2017

Time: 5:00 PM - 7:00 PM

Categories: Social Sciences

Organizer: GÖTEBORGS STADSMUSEUM, GÖTEBORGS STAD, S2020 (SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING, GÖTEBORGS STAD), MISTRA URBAN FUTURES (CENTRUM FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING), GR (GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND) GÖTEBORGS UNIVERSITET & CHALMERS (ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD).

Event URL: Read more about Urbana allmänningar som förändringskraft: seminarieserien Mellanrum

Contact person: lasse.fryk@socwork.gu.se

Page Manager: Jenny Meyer|Last update: 2/8/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?