Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Anette Skårner

Senior lecturer

Anette Skårner
Senior lecturer , Deputy Head
anette.skarner@socwork.gu.se
+46 31 786 1605
0701-759558

Room number: D411
Postal Address: Box 720, 40530 Göteborg
Visiting Address: Sprängkullsgatan 25 , 41123 Göteborg


Department of Social Work (More Information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socwork.gu.se
socarb@socwork.gu.se
Fax: +46 31 786 1888
Visiting Address: Sprängkullsgatan 25 , 411 23 Göteborg

About Anette Skårner

Anette Skårner (Ph.D) is a associate professor of Social Work at the University of Gothenburg. She is a Board member of the Center for Education an Research of Addiction (CERA), at the same university. She has worked as a social worker in the field of drug treatment and psychiatric care.

Anette has conducted several research projects in the area of drug use and addiction and applies an interactionist perspective in her research. Common for her research is an ambition to highlight the role of the social relationships for people on their way into or out of drug use. Some of the themes focused on are the following: Social networks and social support, treatment and clientship, affected family members and young people and drugs. A particular research interest in recent years is sexuality, intimate relationships and drug use in the context of the exit process from drug abuse.

Latest publications

Allierad eller alienerad – om hanteringen av anhöriga inom LVM-vården.
Karin Berg, Frida Petersson, Anette Skårner
Sonads nätverksmöte i Göteborg, 7–8 oktober. Styrning, praktik och forskning: Om frivillig och tvångsbaserad hantering av personer med missbruk idag, igår och i morgon., Conference contribution 2019
Conference contribution

Validation of MAP-NET-A network analysis tool
A. Gerdner, Anette Skårner, S. C. Holmberg, A. Hakansson
Cogent Psychology, Journal article 2018
Journal article

Stackare eller skurk – från myndighetsbedömning till anhörigrelation
Björn Andersson, Anette Skårner
Andersson B., Petersson F., Skårner A. (red.). Den motspänstiga akademikern: festskrift till Ingrid Sahlin , Malmö, Égalité, Chapter in book 2017
Chapter in book

Support or withdraw? – the ambivalent position of people who have persons with drug abuse in the close family.
Björn Andersson, Anette Skårner
Conference on social work research. Lund, School of Social Work: 23-24 May 2016, Conference contribution 2016
Conference contribution

Showing 21 - 30 of 40

2012

Gör ett studiebesök i verkligheten, KD
Frida Petersson, Anette Skårner, Arvin Yarollahi, Björn Johnson, Björn Fries et al.
Göteborgs-Posten, Newspaper article 2012
Newspaper article

"Oron för sprutbyten är överdriven"
Frida Petersson, Anette Skårner, Arvin Yarollahi, Björn Johnson, Björn Fries et al.
Göteborgs-Posten, Newspaper article 2012
Newspaper article

Missbruk och beroende ur ett relations- och nätverksperspektiv
Anette Skårner
Handbok i missbrukspsykologi : teori och tillämpning / Claudia Fahlke (red.) ; Sven-Eric Alborn [och 41 andra ; grafiska illustrationer: Jonny Hallberg ; foton: Thinkstock], Malmö, Liber förlag, Chapter in book 2012
Chapter in book

2011

Sex, rus och rusmedel
Anette Skårner, Bengt Svensson
Plantin, L & Månsson, S-A (red) Sexualitetsstudier, Malmö, Liber förlag, Chapter in book 2011
Chapter in book

2010

Att mäta personliga sociala nätverk - utveckling av ett instrument baserat på nätverkskartan
Anette Skårner
Riskbruk,missbruk,beroende. Insatser, forskning & fortbildning i Västra Götaland, Göteborg, Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor (FMB), Chapter in book 2010
Chapter in book

Sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning i samband med exitprocessen från narkotikamissbruk
Anette Skårner
Riskbruk,missbruk,beroende. Insatser, forskning & fortbildning i Västra Götaland, Göteborg, Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor (FMB), Chapter in book 2010
Chapter in book

En påtvingad relation? En studie av kontaktmannaskapet inom LVM-vården.
Leila Billquist, Anette Skårner
Riskbruk Missbruk Beroende. Insatser, forskning & fortbildning i Västra Götaland, Göteborg, Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor (FMB), Chapter in book 2010
Chapter in book

2009

Skilda världar? Missbruksbehandling ur ett relations- och nätverksperspektiv
Anette Skårner
Missbruk och behandling. Gamla problem - nya lösningar. Socialtjänstforum - ett möte mellan forskning och praktik., Conference contribution 2009
Conference contribution

Showing 21 - 30 of 40

Page Manager: Jenny Meyer|Last update: 11/14/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?