Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Johan Lindwall

Doctoral student

Johan Lindwall
Doctoral student
johan.lindwall@socwork.gu.se
+46 31 786 1886

Room number: K233
Postal Address: Box 720, 40530 Göteborg
Visiting Address: Sprängkullsgatan 23 - 25 , 41123 Göteborg


Department of Social Work (More Information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socwork.gu.se
socarb@socwork.gu.se
Fax: +46 31 786 1888
Visiting Address: Sprängkullsgatan 25 , 411 23 Göteborg

About Johan Lindwall

Background
I am a social worker with a Master’s degree Science of Addiction and Dependence with specialization in Social Work. Since 2015, I am a PhD student at the department of social work. Previously, I have worked as a case worker in the areas of drug abuse, mental disability, as well as issues regarding homelessness.

Research
My dissertation project focuses on the municipal addiction care program with regards to individuals using narcotics and the exercise of public authority. The dissertation aims to highlight different dimensions, experiences and areas of tension that caracterize the meeting between the social services and individuals using narcotics. 

Latest publications

Det professionella teammötet som klientskapande praktik: Att producera trovärdiga klientversioner
Johan Lindwall
Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (Sonad), nätverksmöte i Göteborg 7–8 oktober 2019., Conference contribution 2019
Conference contribution

Caught between choice and control: Institutional talk and power in Swedish statutory drug treatment services
Johan Lindwall
Book of abstracts. XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, July 15–21 2018, "Power, Violence and Justice: Reflections, Responses, Responsibilities", Conference contribution 2018
Conference contribution

Att förfrämliga det förment förtrogna
Johan Lindwall
Etnografisk forskning i praktiken. Reflektioner från pågående avhandlingsprojekt. , Linköping, Rapport från institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2018:1, Studies in social work and welfare, Report chapter 2018
Report chapter

CERA EVENT Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid
Johan Lindwall
Deltagande i Runda bordet samtal på scen med praktiker och forskare. Dialog på temat "Alkohol och droger: Problem och lösningar från olika perspektiv." Center For Education and Research on Addiction (CERA), 25 oktober 2018, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Other 2018
Other

Mellan frivillighet och tvång: Om mötet mellan socialsekreterare och klienter som använder narkotika
Johan Lindwall
Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (Sonad), nätverksmöte i Stockholm 17–18 september 2018, Conference contribution 2018
Conference contribution

Frivillighet och påverkan: Om socialtjänstens påverkansarbete med klienter som använder narkotika
Johan Lindwall
Nätverket social exkludering och kontrolls minikonferens 26 maj 2016, Conference contribution 2016
Conference contribution

Frivillighet och påverkan
Johan Lindwall
Paperkonferens i socialt arbete, Lund 23–24 maj 2016, Conference contribution 2016
Conference contribution

Showing 1 - 8 of 8

2019

Det professionella teammötet som klientskapande praktik: Att producera trovärdiga klientversioner
Johan Lindwall
Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (Sonad), nätverksmöte i Göteborg 7–8 oktober 2019., Conference contribution 2019
Conference contribution

2018

Caught between choice and control: Institutional talk and power in Swedish statutory drug treatment services
Johan Lindwall
Book of abstracts. XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, July 15–21 2018, "Power, Violence and Justice: Reflections, Responses, Responsibilities", Conference contribution 2018
Conference contribution

Att förfrämliga det förment förtrogna
Johan Lindwall
Etnografisk forskning i praktiken. Reflektioner från pågående avhandlingsprojekt. , Linköping, Rapport från institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2018:1, Studies in social work and welfare, Report chapter 2018
Report chapter

CERA EVENT Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid
Johan Lindwall
Deltagande i Runda bordet samtal på scen med praktiker och forskare. Dialog på temat "Alkohol och droger: Problem och lösningar från olika perspektiv." Center For Education and Research on Addiction (CERA), 25 oktober 2018, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Other 2018
Other

Mellan frivillighet och tvång: Om mötet mellan socialsekreterare och klienter som använder narkotika
Johan Lindwall
Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (Sonad), nätverksmöte i Stockholm 17–18 september 2018, Conference contribution 2018
Conference contribution

2016

Frivillighet och påverkan: Om socialtjänstens påverkansarbete med klienter som använder narkotika
Johan Lindwall
Nätverket social exkludering och kontrolls minikonferens 26 maj 2016, Conference contribution 2016
Conference contribution

Frivillighet och påverkan
Johan Lindwall
Paperkonferens i socialt arbete, Lund 23–24 maj 2016, Conference contribution 2016
Conference contribution

Showing 1 - 8 of 8

Page Manager: Jenny Meyer|Last update: 11/14/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?