Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Institutionens avslutade forskningsprojekt

På denna sida hittar du några av institutionens avslutade forskningsprojekt. Ytterligare information om avslutade forskningsprojekt finns på respektive forskares hemsida, se webbsidan Om Institutionen.


 

 • Att dela sina föräldrar med fostersyskon - en undersökning om fosterföräldrarnas egna barn
  Kontakt: Ingrid Höjer
   
 • Akademisering i professionaliseringens tjänst – en studie om forskare och forskningsanknytningen bland lärare, sjuksköterskor och socionomer 
  Kontaktperson: Peter Dellgran
   
 • Aspekter på hushållsinkomster i Göteborg från 1925 till 2002 – fattigdom, rörlighet, olikhet och beroende 
  Kontaktperson: Björn Gustafsson
   
 • Berättelser om ungdomsgäng i förorten – genus, makt och moral 
  Kontaktperson: Susanne Liljeholm Hansson
   
 • Beslutsfattande av, om och för äldre i behov av hjälp i vardagen. Förutsättningar och hinder för välbefinnande och autonomi.
  Kontaktperson: Anna Dunér
   
 • Bistånd - från förfrågan till verkställighet. Om biståndshandläggare, äldre och anhöriga i den kommunala äldreomsorgen.
  Kontaktperson: Anna Dunér / Monica Nordenfors

 • Demokratiutredningen 2015
  -delstudie i Demokratiutredningen om personer med funktionsnedsättningar och deras möjligheter till delaktighet och inflytande inom politiska uppdrag 
  Kontakt: Ann Simmeborn Fleischer
   
 • Det sociala medborgarskapets nya innebörder - om aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen 
  Kontaktperson: Jörgen Lundälv
   
 • En påtvingad relation? - en studie av kontaktmannaskapet inom LVM-vården
  Kontaktperson: Anette Skårner och Leila Billquist 
   
 • Exitprocesser ur kriminalitet, egenmakt och social integration
  Kontaktperson: Ulla-Carin Hedin 
   
 • Familjebildning och försörjning - en jämförelse mellan olika etniska grupper
  Kontakt: Ingrid Höjer
   
 • Fosterfamiljens inre liv
  Kontakt: Ingrid Höjer
   
 • Från vård till vuxenliv
  Kontakt: Ingrid Höjer
   
 • Funktionshindrade mäns delaktighet och identitet
  Kontaktperson: Karin Barron
   
 • Föräldrar med barn i familjehem
  Kontakt: Ingrid Höjer
   
 • Genus och Identitet. Ett feministiskt perspektiv på utvecklingsstörda kvinnors (kvinnor tillhörande tre olika generationer) livsvillkor
  Kontaktperson: Karin Barron
   
 • I gränslandet mellan hem och institution. Hyresgästers perspektiv på att ha bostad med särskild service
  Kontaktperson: Anette Skårner
   
 • Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik
  Kontaktperson: Frida Petersson

 • KUNiS (Kunskapsutveckling i Samverkan)
  Kontakt: Lars Rönnmark, Charlotte Melander 
   
 • Kvinna – utvecklingsstörning - prostitution: förekomst och beskrivningar från fältet 
  Kontaktperson: Mikaela Starke
   
 • Livssituationen för personer med psykiska funktionshinder - En studie om stöd-, vård- omsorgs- eller rehabiliterande insatser
  Kontaktperson: Elisabeth Olin / Anna Dunér
   
 • Metoder för utredning och urval av familjehem. En studie av användning, aktualitet och relevans utifrån forskning och beprövad erfarenhet
  Kontakt: Ingrid Höjer
   
 • Mot en ökad professionalisering? Om yrkesområde och kompetensbehov inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet
  Kontaktperson: Elisabeth Olin, Anna Dunér
   
 • Narkotikamissbrukare i LVM-vård och deras sociala nätverk
  Kontaktperson: Anette Skårner
   
 • Psykiatrins organisation, ledarskap och förändrade förutsättningar 
  Kontaktperson: Monica Andersson Bäck
   
 • Samverkan i team för brukarens bästa? – om team inom vård, omsorg och rehabilitering för äldre personer med omfattande behov
  Kontaktperson: Anna Dunér
   
 • Self-employed and Private Entrepreneurs in P.R. China
  Kontaktperson: Björn Gustafsson
   
 • Skolprestationer och utbildningssituation för barn och ungdomar placerade i familjehem eller på institution
  Kontakt: Ingrid Höjer
   
 • Strategisk samverkan kring äldre med sammansatta behov av vård och omsorg - Implementering av effektiva samverkansformer
   
 • Så här vill jag beskriva min uppväxt - unga vuxna berättar om sin barndom med en förälder med utvecklingsstörning
  Kontaktperson: Mikaela Starke
   
 • Stöd till kvinnor med missbruk och deras barn vid en resursenhet för mödra- och barnhälsovård
  Kontakt: Monica Nordenfors
   
 • Understödets rationalitet – en genealogisk studie av arbetslinjen under kapitalismen
  Kontaktperson: Tobias Davidsson 
   
 • Unga och droger – om exponering och navigering i det svenska droglandskapet
  Kontaktperson: Anette Skårner 
   
 • Unga vuxna med kognitiva nedsättningar uppväxta med
  föräldrar som har liknande svårigheter och yrkesverksammas sociala representationer av de ungas uppväxt och insatser i familjerna

  Kontaktperson: Mikaela Starke
   
 • Ursprung och pension i förtid - andelar och förlopp
   
 • Watching the academics. Research and professional practice among PhD’s in social work, nursing and pedagogy
  Kontakt: Staffan Höjer
   
 • Young peole from a Public Care Background: pathways to education in Europe; YIPPEE (EU-projekt)
  Kontakt: Ingrid Höjer
   

 

Sidansvarig: Jenny Meyer|Sidan uppdaterades: 2018-10-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?