Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Pågående forskningsprojekt

Institutionen har ett stort antal forskningsprojekt som spänner över ett brett område. Vill du veta mer om ett specifikt forskningsprojekt är du välkommen att kontakta ansvarig forskare inom respektive projekt nedan.


Akademiseringen i professionaliseringens tjänst: om forskningsanknytning bland lärare, sjuksköterskor och socionomer

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Kontakt: Peter Dellgran, Staffan Höjer

Allierad eller alienerad? Om hur samspelet mellan klienter, anhöriga och personal formeras och utvecklas under LVM-vården

Finansiär: Statens Institutionsstyrelse
Kontakt: Anette Skårner, Weddig Runquist

Anhörigassistans: hybrid mellan traditionell familjeomsorg och modern välfärdspolitik - en studie om anhörigassistans till personer med funktionsnedsättning

Finansiär: Forte
Kontakt: Elisabeth Olin, Anna Dunér

AIDAH - Rum för hälsa och livskvalitet

Ett forskningsprojekt om integrerade former för boende, åldrande och sjukvård, i samverkan med Chalmers.
Finansiär: Formas
Kontakt: Björn Andersson
Läs mer om projektet på Chalmers webb

Arbetande men fattig. Utvecklingen av in-work poverty och inkomströrlighet i Sverige från 1987 till 2017

Finansiär: Forte
Kontakt: Birgitta Jansson, Lovisa Broström

Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer och ledning

Finansiär: FAS och Forte
Kontakt: Ulla-Carin Hedin

Assessing ethnic dispersions in well-being and poverty and the China Household Ethnic Survey

Ett forskningsprojekt i samverkan med Ding Sai, Institute of Ethnology and Anthropology, Chinese Academy of Social Sciences.
Finansiär: Sida, Partner Driven Cooperation and Research Cooperation 
Kontakt: Björn Gustafsson 

Barriärer till vård och rätten till hälsa

Ett forskningsprojekt i samverkan med Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elisabeth, Sydafrika.
Finansiär: SIDA
Kontakt: Lena Andersson

Beslutsfattande av, om och för äldre i behov av hjälp i vardagen: Förutsättningar och hinder för välbefinnande och autonomi.

Genomförs tillsammans med professor Boo Johansson och fil lic Pär Bjälkebring vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet.
Finansiär: FAS.
Kontakt: Anna Dunér
Läs mer om projektet.

Brukarperspektiv på kommunal aktivering - en fallstudie av "Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet"

Finansiär: Göteborgs stad, nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Kontakt: Katarina Hollertz

China household income

Ett forskningsprojekt om inkomstfördelning och fattigdom i Kina. Finansiär: SIDA, Ford Foundation 
Kontakt: Björn Gustafsson
Läs mer om projektet

DENOR - Decolonial critique, knowledge production and social change in the Nordic countries

DENOR addresses coloniality’s social, political, epistemic and ontological production of absences, and their connection to contemporary problems connected to knowledge and education in the Nordic countries, as well as examine how these may reproduce or be complicit with the problems of racism and social exclusion we are facing.
Finansiär: Vetenskapsrådet
Kontakt: Adrian Groglopo
Läs mer på DENOR:s hemsida

Den kommunala socialtjänsten som granskningsobjekt – Om innebörd, användning och konsekvenser av Öppna Jämförelser

En ny modell för kvalitets- och resultatmätning som kallas Öppna jämförelser (ÖJ) har införts i den svenska välfärdssektorn, inklusive den kommunala socialtjänsten. Detta forskningsprojekt analyserar innebörden, användningen och konsekvenserna av Öppna Jämförelser i socialtjänsten i svenska kommuner.
Finansiär: Forte
Kontakt:Staffan JohanssonLena Lindgren, Andreas Liljegren och Stefan Szücs
Läs mer om projektet

Dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland 2000-2014

Ett forskningsprojekt i samverkan med Sahlgrenska Akademin, Malmö Högskola och Karolinska Institutet.
Finansiär: Västra Götalandsregionen
Kontakt: Viveka Enander

Ett gränslöst föräldraskap i det utvidgade Europa: migrerande familjers strategier för omsorg

Ett forskningsprojekt i samverkan med Oksana Shmulyar Gréen vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
Finansiär: Forte
Kontakt: Ingrid HöjerCharlotte Melander
Läs mer om projektet.

Family complexity and social work. A comparative study of family-based welfare work in different welfare regimes

Finansiär: NORFACE/Welfare State Futures
Kontakt: Evelyn Khoo

Forskning om samverkan inom välfärdssektorn

Finansiär: FORTE 
Kontakt: Staffan Johansson

Från oro till förändring. Om oroanmälans betydelse i nexus mellan professioner och subjekt

Finansiär: Skellefteå kommun
Kontakt: Evelyn Khoo

Funktionshinder i medierna, sociala konstruktioner och diskurser

Kontakt: Jörgen Lundälv

Fysiska funktionsnedsättningar - delaktighet, tillgänglighet, användbarhet, mobilitet, förflyttning, säkerhet och sociala livsvillkor

Kontakt: Jörgen Lundälv

För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor iden förtätade staden

Finansiär: Formas
Kontakt: Torun Österberg

Förälder på avstånd – ett forskningsprojekt om föräldrar med barn i familjehem eller på institution

Finansiär: Forte
Kontakt: Therése Wissö (i samarbete med Anna Melka, FoU i Väst och Iréne Josephson, FoUrum social välfärd)
Till forskningsprojektets hemsida på GR

Föräldraskap och Internet. Nya mötesplatser och informationsvägar kring det moderna föräldraskapet

Ett forskningsprojekt i samverkan med Lars Plantin, Malmö Högskola. 
Finansiär: Forte
Kontakt: Kristian Daneback

HIV, adherence and mental health. Health Economics and HIV/AIDS Research Division (HEARD), South Africa

Kontakt: Lena Andersson

Illegal droganvändning inom gruppen män som har sex med män (MSM) 

Kontakt: Ronny Tikkanen, Frida Petersson 

Improving Decisions through Empowerment and Advocacy (IDEA): Building childrens rights capacity in child protection systems

Syftet med projektet är att tillsammans med jurister utveckla hur barns rättigheter och perspektiv kommer bättre fram vid rättsförhandlingar i ärenden där barn kommer att omhändertas. Forskningsprojektet genomförs tillsammans med fem länder där huvudsökande är University of Cork, Irland.
Finansiär: European Commission
Kontakt:  Elin Hultman, Staffan Höjer, Monica Larsson
Läs mer om projektet IDEA

Invandrare i den ekonomiska eliten

Finansiär: FAS
Kontakt: Björn Gustafsson, Torun Österberg
Läs mer om projektet.

Konflikter i offentliga miljöer

Finansiär: Vetenskapsrådet
Kontakt: Sören Oisson

KUNiS (Kunskapsutveckling i Samverkan)

Finansiär: Allmänna arvsfonden
Kontakt: Lars Rönnmark, Charlotte Melander ulla-carin.hedin@socwork.gu.se

Läs mer om projekte på KUNiS hemsida.

Kvinnovåld och rehabilitering

Ett forskningsprojekt i samverkan med Göteborgs Stad
Kontakt:  Ulla-Carin Hedin

Lordia - development in adolescense, a pespective longitudianal research program to study teenagers social network, substance misuse, psychological health and school adjustment

Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram i samverkan med Claudia /Falke, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, Arne Järdner och Mats Granlund från Hälsohögskolan Jönköping.
Finansiär: Forte/VR/Formas/Vinnova/Stiftelsen Sunnerdals Handikappfond/Stiftelsen Sävstaholm
Kontakt: Anette Skårner, Russel Turner
Läs mer om projektet på LoRDIA:s hemsida

Lunden-studien

Lunden-studien följer en kohort kvinnor placerade på SiS institution enligt LVU och LVM mellan 1997 och 2000. Studien har för avsikt att beskriva de samhällskostnader som uppstår över tid som följd av svårt missbruk. Studien undersöker också skillnader i kostnadseffektivitet som uppnås efter diskreta kliniska åtgärder i samband med intagning på SiS institutionen. 
Finansiär: SiS
Kontakt: Tina Olsson

Mellan röst och service: Ideella organisationers roll i ett föränderligt välfärdssamhälle

Finansiär: Vetenskapsrådet
Kontakt: Staffan Johansson

MOVE - exit-processer från kriminalitet och gängbildning

Finansiär: Kriminalvårdens forskningskommitté.
Kontakt: Jari Kuosmanen

Möjligheter till delaktighet för barn och unga migranter med funktionsnedsättning och stöd- och habiliteringsbehov utifrån ett människorättsperspektiv

Ett forskningsprojekt i samarbete med Malmö högskola och Lunds universitet. 
Kontakt: Monica Larsson 

Nätmobbning

Ett forskningsprojekt i samverkan med IRTIS (Interdisciplinary Research Team on Internet and Society), Tjeckien.
Kontakt: Kristian Daneback, Ylva Bjereld

Olika vägar till föräldraskap

Finansiär: Stiftelsen Childhood och Stadsmissionen
Kontakt: Therése Wissö

PsPATHS: Preschool Promoting Alternativ Thinking Strategies

PsPATHS är en evidensbaserad intervention (EBI) utvecklad i USA för att främja sociala och emotionella färdigheter hos förskolebarn. Projektet är en randomiserad kontrollerad studie av interventionens effektiviteten i Sverige och undersöker också implementeringen och betydelsen av kultur i förskolemiljöer.
Finansiär: Formas
Kontakt: Tina Olsson

Papperslösas hälsa i Sverige

Finansiär: Vetenskapsrådet
Kontakt: Lena Andersson 

Placerade barns delaktighet vid uppföljning av vård i familjehem och HVB-hem

Finansiär: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Kontakt: Therése Wissö

Parenting Young Children (PYC)

Implementering av ett föräldrautbildningsprogram för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar, i samverkan med Parenting Research Center, Melbourne, Australien.
Finansiär: Forte
Kontakt: Mikaela Starke
Läs mer om projektet på www.pyc.se

Parken och torgets sociala liv - om vardagligt samspel i spänningen mellan lokalt och offentligt

Finansiär: Vetenskapsrådet
Kontakt: Björn Andersson

Partispace - Spaces and Styles of Participation

Ett EU-finansierat forskningsprojekt om ungas delaktighet.
Kontakt: Björn Andersson, Susanne Liljeholm-Hansson och Zulmir Becevic.
Läs mer om projektet.

Positiv footprint housing

Ett forskningsprojekt i samarbete med Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg.
Finansiär: Riksbyggen
Kontakt: Björn Andersson
Läs mer om projektet på Riksbyggens hemsida.

På rätt sida älven - försörjningsperspektiv på övergången mellan tonår och vuxenliv

Finansiär: Försäkringskassan
Kontakt: Torun Österberg, Björn Gustafsson
Läs mer om projektet.

Rekonstruerande av positiva identiteter hos kvinnor med erfarenhet av psykiska funktionshinder/psykisk ohälsa – en historisk och samtida studie om förtryck och motstånd

Kontakt: Ann-Charlotte Timander

Rätt och fel i skolans värld - myndighetsutövande och gränsdragning i professioner

Finansiär: Vetenskapsrådet
Kontakt: Susanne Fransson

Samverkan akademi och praktik för innovation i socialt arbete

Syftet med projektet är att förnya, vidareutveckla och fördjupa samverkan mellan den idéburna organisationen Skyddsvärnet i Göteborg och institutionen för socialt arbete.
Finansiär: Vinnova
Kontakt: Frida Petersson

sexSAP - en studie om jämlik sexuell hälsa

Webbenkätstudien sexSAP (där akronymet SAP står för Sociala Arbetets Praktik) är en del av doktorand Johanna Anderssons avhandlingsarbete som syftar till att belysa hur sexuell hälsa representeras, kommuniceras och tillgängliggörs av professionella inom det sociala arbetets praktik.
Kontakt: Johanna Andersson

Läs mer om sexSAP på studiens hemsida

Sexualitet och internet

Finansiär: Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap
Kontakt: Kristian Daneback

Sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning i samband med exitprocessen från narkotikamissbruk

Ett forskningsprojekt i samverkan med Sven-Axel Månsson, Malmö högskola.
Finansiär: Vetenskapsrådet
Kontakt: Anette Skårner

Sista socialisationen - om äldres anpassning till livet på äldreboende

Ett samarbete med Högskolan Borås, FoU Sjuhärad och Sari Steinberg  vid Chalmers.
Kontakt: Lars Rönnmark

Socialt arbete i kölvattnet av flyktingströmmen – ett köns och professions perspektiv

Finansiär: Forte
Kontakt: Evelyn Khoo

Skolprestationer och utbildningssituation för barn och ungdomar placerade i familjehem eller på institution

Ett forskningsprojekt i samverkan med Pedagogen, Göteborgs universitet.
Finansiär: Forte
Kontakt: Helena Johansson, Ingrid Höjer 

Små barn i familjehemsvård och tidigt lärande

Ett forskningsprojekt som undersöker tidigt lärande för barn i åldern 1 - 6 år som är placerade i familjehem.
Finansiär: Allmänna Barnhuset
Kontakt: Ingrid Höjer

Social hållbar utveckling och det obetalda omsorgsarbetet

Ett forskarstöttprojekt i Malmö stad.
Kontakt: Monica Larsson

Strategisk samverkan kring äldre med sammansatta behov av vård och omsorg – Implementering av effektiva samverkansformer

Finansiär: Vårdalinstitutet 
Kontakt: Staffan Johansson

Stöd och stödformer för personer som utsatts för trauma och förvärvade funktionsnedsättningar i samband med trafikskador 

Kontakt: Jörgen Lundälv

Stöd till funktionshindrades studerandemöjlighet inom högskolan

Ett forskningsprojekt i samverkan med Tata Institute, Indien och SNDT
Kontakt: Linda Lane

Stöd till placerade barns föräldrar - utveckling av en kunskapsbaserad praktik för en marginaliserad målgrupp

Fiinansiär: Forte
Kontakt: Therése Wissö

Sustainable workforce - Investments in sustainable workforce in Europe: causes and consequenses in comparative perspective

Finansiär: European Research Council (ERC) 
Kontakt: Stefan Scüzs

Säkerhet i hem- och i fritidsmiljöer för personer med funktionsnedsättningar

Projektet som är multidisciplinärt ingår i forskningsprogrammet ”Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö” som genomförs vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers Arkitektur) i Göteborg.
Finansiär: (MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Kontakt: Jörgen Lundälv

"Take Charge" för ungdomar inför övergången från samhällsvård till det vuxna livet- en genomförbarhetsstudie

Finansiär: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Kontakt: Tina Olsson

Trafikmedicinska bedömningar, praktik och utbildningsbehov i Sverige

Forskningsprojekt tillsammans med Lars Jacobsson, leg psykolog, Trafikmedicinsk enhet, Sunderby och Kalix sjukhus/Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet Institutionen för hälsovetenskaper /Rehabiliteringsmedicin, Lunds Universitet.
Kontakt: Jörgen Lundälv

Transnationella barndomar. Om barns och ungas relationskapande efter återförening med migrerande föräldrar från Polen och Rumänien

Finansiär: Forte
Kontakt: Ingrid Höjer, Charlotte Melander, Oksana Shmulyar Gréen
Till forskningsprojektets hemsida

Trestad2 - om förebyggande insatser mot cannabis i Stockholm, Göteborg och Malmö

Finansiär: Socialdepartementet
Kontakt: Anette Skårner, Björn Andersson

Unga omsorgsgivare

Finansiär: Socialstyrelsen
Kontakt: Monica Nordenfors, Charlotte Melander

Ungas psykiska hälsa 

Kontakt: Kristian Daneback, Ylva Bjereld

Work and family life India/ Sweden

En jämförande studie med SIGN (Swedish India Gender Network)
Kontakt: Linda Lane

Vårdnadsöverflyttning för barn och unga i familjehem

Finansiär: Allmänna Barnahuset
Kontakt: Ingrid Höjer, Therése Wissö

Vägar till arbete för långtidsarbetslösa: en jämförelse av kommunala och privata arbetsmarknadsinsatser, effekter, mekanismer och implementering

Finansiär: Forte
Kontakt: Mikaela Starke, Katarina Hollertz, Tina Olsson
Till forskningsprojektets hemsida

Överbelastningens dilemma - om överlevnadsstrategier inom svensk offentlig sektor

Finansiär: Forte
Kontakt: Andreas Liljegren, Staffan Höjer, Stefan Szücs 

Sidansvarig: Jenny Meyer|Sidan uppdaterades: 2019-08-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?