Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Monica Larsson

Universitetslektor

Monica Larsson
Universitetslektor
Akademisk grad: Doktor,
monica.larsson@socwork.gu.se
031-786 3891

Rumsnummer: K306
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Sprängkullsgatan 21-23 , 41123 Göteborg


Institutionen för socialt arbete (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socwork.gu.se
socarb@socwork.gu.se
Fax: 031-786 1888
Besöksadress: Sprängkullsgatan 25 , 411 23 Göteborg

Om Monica Larsson

Bakgrund
Monica Larsson är jur.kand. med inriktning mot socialrätt, fil.dr. och universitetslektor i socialt arbete. Monica har också erfarenhet av praktiskt socialt arbete inom öppenvård för personer med missbruksproblem och inom frivilligsektorn. Hon har även arbetat som jurist i ideell organisation och vid domstol. Därutöver har hon under senare år flerårig ledarerfarenhet inom akademin både som studierektor och som prefekt.

Monica har en lång och gedigen bakgrund som lärare och forskare främst vid institutionen för socialt arbete (ISA), Malmö högskola. Hon har även varit verksam vid Socialhögskolan vid Lunds universitet samt vid socionomutbildningen vid Linnéuniversitetet. Hon har undervisat och examinerat på flera olika kurser och nivåer vid socionomprogrammet och handlett och examinerat uppsatser på både grundläggande och avancerad nivå.

Forskningsområde
Monicas doktorsavhandling i socialt arbete handlar om vad det på olika nivåer innebär att förverkliga mänskliga och sociala rättigheter med utgångspunkt i stödformen personlig assistans och den handikappreform och lagstiftning (LSS) som den baseras på. Personlig assistans är på flera vis en unik konstruktion i det svenska välfärdstjänstutbudet inom funktionshinderområdet. Monica har bland annat undersökt hur det går till när handikappolitiska mål och principer omvandlas till lagstiftning samt vilka olika slag av normer som framträder i lagstiftningen och i praktiken.

Pågående och avslutade projekt
De senaste tio åren har Monica skrivit böcker, rapporter och artiklar som handlar om rättigheter relaterat till funktionshinderområdet. Därutöver har hon i flera år arbetat med forskningscirklar och aktionsforskningsinspirerade kollegiedialoger inom kommunal personlig assistans (LSS-området) vid FoU-Skånes, kommunförbundets FoU-verksamhet. Tillsammans med en kollega handleder hon en doktorand som skriver om anhörigskap inom äldre- och funktionshinderområdet med utgångspunkt i den förändrade lagstiftning i SoL.

För närvarande bedriver hon ett forskningsprojekt, BADHA-projektet som studerar främst nyanlända barn- och unga med funktionsnedsättningar och deras möjligheter till delaktighet i samhälle och habilitering utifrån ett människorättsperspektiv. Syftet är att bidra till kunskapsutveckling, såväl inom området deltagarbaserat arbetssätt som hälsolitteracitet inom stöd/service och habiliteringsområdet. Syftet uppnås genom dialog och gemensamt lärande mellan brukare, potentiella brukare, personal och forskare. Nyvunnen kunskap kan användas som grund för att utveckla nya arbetssätt som kan stärka barnens delaktighet i sin egen habilitering eller annan stöd, hjälp, vård, service eller behandling, vilket är del av implementeringen av barnkonventionen.

Hon är också involveradi forskningsprojektet Improving Decisions through Empowerment and Advocacy (IDEA): Building Children's Rights Capacity in Child Protection Systems. IDEA-projektet syftar till att förbättra beslut för barn och unga genom att öka kompetensen hos professionella som representerar barns intressen inom den sociala barnavården. Avsikten är att stärka barns rättigheter och verka för att dessa blir tillgodosedda inom de fem länder som ingår i projektet (Irland, Finland, Sverige, Estland och Ungern).
Läs mer på projektets hemsida: http://ideachildrights.ucc.ie

Publikationer
Larsson, M., Runesson, I. och Nyberg, G. (kommande 2014). Kollegiedialog - en modell för kunskapsproduktion och förändringsarbete inom socialt arbete. I: Lalander, P. och Svensson, B. (red). Social utsatthet i perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Christensen, K., Guldvik, I. and Larsson, M. (2014) Active social citizenship: the case of disabled peoples' rights to personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research, 2014 Vol. 16, No. S1, 19-33. Tillgänglig online: http://dx.doi.org/10.1080/15017419.2013.820665

Christensen, K., Guldvik, I. and Larsson, M (2014) Towards solidarity: working relations in personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research, 2014 Vol. 16, No. S1, 48-61. Tillgänlig online: http://dx.doi.org/10.1080/15017419.2014.897644

Larsson, M. (2014) Social rights within the frame of personal assistance in a Swedish context: opportunity for participation for people with disabilities? Participation, Marginalization and Welfare Services. Concepts, Politics and Practices Across European Countries, edited by Matthies, A-L and Uggerhøj, L. Dorchester: Ashgate, 239-253.

Larsson, M. (2008) Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans. Lunds universitet: Socialhögskolan (akad.avh.) Tillgänglig online: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1219440&fileOId=1219449

Larsson, M. & Staaf, A. (2007) Personligt ombud – en fältbaserad och inte kontorsbaserad verksamhet. I: Vahlne Westerhäll, L. (red). Legitimitetsfrågor inom socialrätten. Lund: Norstedts Juridik.

Staaf, A. & Larsson, M. (2007) Central Regulation versus Local Self-determination Regarding Work in Human Services Organizations: A Case Study. Publicerad i: Uncertain Transformations – New Domestic and International challenges. Proceedings of the International Conference, Riga November 2006. Latvijas Universitäte, 170-176.

Larsson, M. (2005) Personlig assistans – på brukarens, assistentens eller bådas villkor? FoU-rapport FoU-Skåne, Skriftserie 2005:1
Larsson, M. & Larsson, S. (2004): Att vara ett mänskligt hjälpmedel. En studie om personliga assistenter. Lund: HARECPRESS.

Larsson, M. (2004) Personlig assistent – kompis, startmotor eller någons armar och ben? I: Gynnerstedt, K. (red) Medborgarskap och personlig assistans. Lund: Studentlitteratur.


 

Senaste publikationer

Age limits for participation in child protection court proceedings in Sweden
Elin Hultman, Staffan Höjer, Monica Larsson
Child and Family Social Work, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Rättigheten personlig assistans - varför så svårtolkad?
Monica Larsson
Forskning om personlig assistans - en antologi , Stockholm , KFO, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 2018
Monica Larsson, Lars G Larsson
Helsingborg , Komlitt förlag , Lärobok 2018
Lärobok

Socialtjänstlagarna
Gunnar Fahlberg, Monica Larsson
Stockholm , Liber , Lärobok 2016
Lärobok

LSS 2016
Monica Larsson, Lars G Larsson
Helsingborg, Komlitt , Lärobok 2016
Lärobok

Barn och unga migranters delaktighet
Monica Larsson, Ingrid Runesson, Carin Björn Cuadra
Kristofer Hansson & Eva Nordmark (Red.), Att arbeta med delaktighet inom habilitering , Lund , Studentlitteratur , Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Omsorg och anhöriga till personer med funktionsnedsättning
Monica Larsson
Vem ska betala för det obetalda omsorgsarbetet? - om socialt hållbar utveckling, Malmö, Finsam, Region Skåne, Malmö stad , Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Visar 1 - 9 av 9

2019

Age limits for participation in child protection court proceedings in Sweden
Elin Hultman, Staffan Höjer, Monica Larsson
Child and Family Social Work, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2018

Rättigheten personlig assistans - varför så svårtolkad?
Monica Larsson
Forskning om personlig assistans - en antologi , Stockholm , KFO, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 2018
Monica Larsson, Lars G Larsson
Helsingborg , Komlitt förlag , Lärobok 2018
Lärobok

2017

2016

Socialtjänstlagarna
Gunnar Fahlberg, Monica Larsson
Stockholm , Liber , Lärobok 2016
Lärobok

LSS 2016
Monica Larsson, Lars G Larsson
Helsingborg, Komlitt , Lärobok 2016
Lärobok

2015

Barn och unga migranters delaktighet
Monica Larsson, Ingrid Runesson, Carin Björn Cuadra
Kristofer Hansson & Eva Nordmark (Red.), Att arbeta med delaktighet inom habilitering , Lund , Studentlitteratur , Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Omsorg och anhöriga till personer med funktionsnedsättning
Monica Larsson
Vem ska betala för det obetalda omsorgsarbetet? - om socialt hållbar utveckling, Malmö, Finsam, Region Skåne, Malmö stad , Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Visar 1 - 9 av 9

Sidansvarig: Jenny Meyer|Sidan uppdaterades: 2017-10-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?