Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Johan Lindwall

Doktorand

Johan Lindwall
Doktorand
johan.lindwall@socwork.gu.se
031-786 1886

Rumsnummer: K233
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Sprängkullsgatan 23 - 25 , 41123 Göteborg


Institutionen för socialt arbete (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socwork.gu.se
socarb@socwork.gu.se
Fax: 031-786 1888
Besöksadress: Sprängkullsgatan 25 , 411 23 Göteborg

Om Johan Lindwall

Bakgrund

Jag är socionom och har en masterexamen i missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot socialt arbete. Sedan hösten 2015 är jag doktorand på institutionen för socialt arbete. Tidigare har jag varit yrkesverksam inom socialtjänsten där jag främst har arbetat praktiskt som handläggare för personer med en missbruks-/beroendeproblematik, psykiska funktionshinder och med frågor kring hemlöshet.

 

Avhandlingsprojekt

Det övergripande syftet med mitt avhandlingsprojekt är att, utifrån en språkligt orienterad ingång och utifrån ett aktörsperspektiv, beskriva och analysera socialsekreterares arbete med klienter som använder narkotika. Mer specifikt riktas intresset mot uttryck som socialtjänstens imperativa uppdrag – att aktivt sörja för att klienter som använder narkotika får de insatser de bedöms vara i behov av för att komma ifrån narkotikabruket – tar sig i praktiken och hur detta uppdrag balanseras mot andra åligganden och krav. Som en del av syftet ingår det också att analysera hur makt kommer till uttryck i denna del av socialsekreterares arbete. Avhandingen har ett fokus på interaktion på mikronivå, och frågor som undersöks är vilka ideal som kommer till uttryck i socialsekreterares arbete, vilka dilemman som går att urkskilja liksom hur dessa dilemman hanteras retoriskt på olika arenor, så som i socialsekreterares samtal med klienter, i socialsekreterares samtal om klienter på interna teammöten, men också i mötet med mig som forskare. Jag undersöker de språkliga resurser som socialsekreterare gör bruk av, hur klienters – men även socialsekreterarnas – identiteter konstrueras, och hur socialsekreterares språkbruk orienterar och legitimiterar olika responser från socialsekreterares sida i förhållande till klienters narkotikabruk. Materialet, som är inhämtat genom ett etnografiskt fältarbete på vuxenenheteter på tre olika socialkontor, består av såväl fältanteckningar som ljudupptagningar av interna teammöten, samtal mellan socialsekreterare och klienter, fokusgrupper samt av individuella intervjuer med socialsekreterare. Teoretiskt och analytiskt har avhandlingen en hemvist i den interaktionistiskt och etnometodologiskt orienterade diskurspsykologin vilken sammanfogas med begrepp dels från Lipskys frontlinjebyråkratiska forskningstradition, dels från Foucaults analyser av makt. Centrala begrepp i avhandlingen är tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman, positionering, kategorisering, diskretion, accountability, pastoralmakt och subjektivering.

 

Undervisning

Min pedagogiska erfarenhet omfattar undervisning på både grund- och avancerad nivå, liksom handledning av studenter på grundnivå. För närvarande ligger merparten av min undervisning inom ramen för kursen Missbruk och beroende (grundnivå), där jag också är kursansvarig.

Kurser jag har undervisat på:

 • Missbruk och beroende (grundnivå)
 • Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser (grundnivå)
 • Fältanknutet vetenskapligt arbete i socialt arbete (grundnivå)
 • Socialt arbete: Maktrelationer och kategoriseringar i socialt arbete (grundnivå)
 • Vetenskapligt arbete i socialt arbete (grundnivå)
 • Missbruk och beroende - förändringsprocesser, psykosociala interventioner och samverkan (avancerad nivå)
 • Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll (avancerad nivå)
 • Alkohol- och narkotikamissbruk (avancerad nivå, kriminologi)

Kursansvar

 • Missbruk och beroende (grundnivå)

 

Uppdrag och medlemsskap

 • Medlem i nätverket Social exkludering och kontroll, Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete
 • Medlem i Sonad, nationellt socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning
 • Medlem och session organizer RC25: Language & Society, International Sociological Association (ISA), IV ISA Forum of Sociology, Porto Alegre, Brazil July 14-18, 2020
 • Doktorandrepresentant i kommittén för forskning och forskarutbildning (KFF), 160618–180714
 • Sekreterare, doktorandråd, 170118–180114
   

Senaste publikationer

Det professionella teammötet som klientskapande praktik: Att producera trovärdiga klientversioner
Johan Lindwall
Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (Sonad), nätverksmöte i Göteborg 7–8 oktober 2019., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Caught between choice and control: Institutional talk and power in Swedish statutory drug treatment services
Johan Lindwall
Book of abstracts. XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, July 15–21 2018, "Power, Violence and Justice: Reflections, Responses, Responsibilities", Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Att förfrämliga det förment förtrogna
Johan Lindwall
Etnografisk forskning i praktiken. Reflektioner från pågående avhandlingsprojekt. , Linköping, Rapport från institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2018:1, Studies in social work and welfare, Kapitel i rapport 2018
Kapitel i rapport

CERA EVENT Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid
Johan Lindwall
Deltagande i Runda bordet samtal på scen med praktiker och forskare. Dialog på temat "Alkohol och droger: Problem och lösningar från olika perspektiv." Center For Education and Research on Addiction (CERA), 25 oktober 2018, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Övrigt 2018
Övrigt

Mellan frivillighet och tvång: Om mötet mellan socialsekreterare och klienter som använder narkotika
Johan Lindwall
Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (Sonad), nätverksmöte i Stockholm 17–18 september 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Frivillighet och påverkan: Om socialtjänstens påverkansarbete med klienter som använder narkotika
Johan Lindwall
Nätverket social exkludering och kontrolls minikonferens 26 maj 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Frivillighet och påverkan
Johan Lindwall
Paperkonferens i socialt arbete, Lund 23–24 maj 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 7 av 7

2019

Det professionella teammötet som klientskapande praktik: Att producera trovärdiga klientversioner
Johan Lindwall
Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (Sonad), nätverksmöte i Göteborg 7–8 oktober 2019., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2018

Caught between choice and control: Institutional talk and power in Swedish statutory drug treatment services
Johan Lindwall
Book of abstracts. XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, July 15–21 2018, "Power, Violence and Justice: Reflections, Responses, Responsibilities", Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Att förfrämliga det förment förtrogna
Johan Lindwall
Etnografisk forskning i praktiken. Reflektioner från pågående avhandlingsprojekt. , Linköping, Rapport från institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2018:1, Studies in social work and welfare, Kapitel i rapport 2018
Kapitel i rapport

CERA EVENT Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid
Johan Lindwall
Deltagande i Runda bordet samtal på scen med praktiker och forskare. Dialog på temat "Alkohol och droger: Problem och lösningar från olika perspektiv." Center For Education and Research on Addiction (CERA), 25 oktober 2018, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Övrigt 2018
Övrigt

Mellan frivillighet och tvång: Om mötet mellan socialsekreterare och klienter som använder narkotika
Johan Lindwall
Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (Sonad), nätverksmöte i Stockholm 17–18 september 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2016

Frivillighet och påverkan: Om socialtjänstens påverkansarbete med klienter som använder narkotika
Johan Lindwall
Nätverket social exkludering och kontrolls minikonferens 26 maj 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Frivillighet och påverkan
Johan Lindwall
Paperkonferens i socialt arbete, Lund 23–24 maj 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 7 av 7

Sidansvarig: Jenny Meyer|Sidan uppdaterades: 2017-10-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?