Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Charlotte Melander

Universitetslektor

Charlotte Melander
Universitetslektor
Akademisk grad: Doktor,
charlotte.melander@socwork.gu.se
031-786 6384

Rumsnummer: K206
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Sprängkullsgatan 23 , 41123 Göteborg
Arbetsuppgifter: forskning


Institutionen för socialt arbete (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socwork.gu.se
socarb@socwork.gu.se
Fax: 031-786 1888
Besöksadress: Sprängkullsgatan 25 , 411 23 Göteborg

Om Charlotte Melander

Bakgrund
Charlotte Melander har en doktorsexamen i socialt arbete från Göteborgs universitet 2009, en internationell magisterexamen från Göteborgs universitet och en socionomexamen från Lunds universitet 1997.

Charlotte arbetade efter sin socionomexamen inom svensk socialtjänsts flyktingmottagning, ekonomiskt bistånd, inom barnavården samt med utvärdering av folkhälsoprojekt riktade mot utsatta grupper innan hon efter doktorandstudierna påbörjade sin lektorstjänst vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 2010.

Forskningsintresse
Charlottes huvudsakliga forskningsintresse är migrerade familjers livsvillkor och hennes studier har fokuserat på omsorg och socialt stöd inom migrerade familjer och deras utvidgade lokala och transnationella sociala nätverk. Hon har också studerat ungas omsorgsgivande i Sverige och mottagandet av ensamkommande barn utifrån både barnens och de professionellas perspektiv. Hennes senaste studie har fokuserat på föräldrars arrangerande av omsorg över landgränser och hon har nyligen påbörjat två studier som berör barns och ungas relationsskapande och upplevelser av tillhörighet lokalt och transnationellt efter återförening med sina föräldrar som först migrerade för att arbeta i Sverige från olika Öst- och Centraleuropeiska länder.

Uppdrag/nätverk
På internationell nivå är Charlotte delaktig i det Nordiska forskarnätverket Nordic research network significant others finansierat av Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS). På en nationell nivå är hon del i forskarnätverket Socialt arbete och migration finansierat av FORTE (2019–2021) och The Swedish Network for Family and Kinship Studies. Hon är också via tidigare FORTE finansierade nätverk knuten till nationella forskarnätverk med fokus på migrationsstudier och transnationalism and diaspora koordinerade av organisationer som IMER-förbundet, Nordisk Migration och institutionen för socialantropologi vid Stockholms universitet.

På en lokal nivå i Göteborgsområdet samordnar Charlotte nätverksmöten för en grupp av forskare vid Göteborgs universitet och Högskolan i Väst, universitetslärare och socialarbetare som är intresserade av att tillsammans utveckla kunskap om migration, integration och socialt arbete, MIOS. Hon är också knuten till en fakultetsgemensam centrumbildning CGM – Centrum för Global migration vid Göteborgs universitet.

Charlotte har sedan några år tillbaka också varit samordnare för och från och med 2019 lärarrepresentant för socionomutbildningen i en referensgrupp för idéburna organisationer (RIO) vid institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet.

Pågående projekt

 • Transnational childhoods: building of significant relationships among Polish and Romanian migrant children after reunification with parents in Sweden
  Under 2019-2021 kommer Charlotte arbeta i två forskningsprojekt varav det första är finansierat av FORTE och leds av professor Ingrid Höjer vid institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Tillsammans med forskarkollegan Oksana Shmulyar Gréen från institutionen för sociologi och arbetsvetenskap kommer forskarna gemensamt att utforska hur barn och unga som flyttat till Sverige och förenats med sina föräldrar från Polen och Rumänien skapar och omdefinierar relationer som upplevs som viktiga för dem både lokalt och transnationellt. Studien kommer att använda kvalitativa metoder i form av intervjuer och visuella inslag som nätverkskartor, livslinjer, fotografier och målningar.
   
 • Where do I belong and who do I care about?: experiences of mobility, care and negotiation of belonging among children of East European EU workers' in Sweden, VR (2019–2021)
  I studien är Charlotte medforskare och Oksana Shmulyar Gréen, vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap GU projektledare. Studien fokuserar på hur barn och unga som förenats med sina föräldrar, som först migrerat för att arbeta i Sverige från olika Öst- och Centraleuropeiska länder, upplever och är medskapare av omsorgsrelationer och tillhörighet både lokalt och transnationellt. Det empiriska materialet kommer att bestå av kvalitativa individuella intervjuer, fokusgruppsintervjuer, deltagande observationer på platser där barnen och de unga upplever gemenskap och tillhörighet.


Avslutade projekt

 • Care-giving arrangements in the enlarged Europe: migrants’ parental strategies and the role of institutional context in Sweden, FORTE (2015-2018). I detta forskningsprojekt var Charlotte medforskare tillsammans med Oksana Shmulyar Gréen, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap GU och projektledare Ingrid Höjer, professor i socialt arbete Göteborgs universitet.
   
 • Unga omsorgsgivare i Sverige (2014–2016). I detta forskningsprojekt finansierat av Socialstyrelsen var Charlotte medforskare i en kvantitativ delstudie och kartläggning av unga 15-åringars omsorgsgivande i Sverige tillsammans med projektledare Monica Nordenfors och medforskare Kristian Daneback vid institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Tillsammans med Monica Nordenfors utförde Charlotte också en kvalitativ intervjustudie för att fördjupa förståelsen av ungas omsorgsgivande.
   
 • Ensamkommande barns och professionella aktörers perspektiv på mottagandet av ensamkommande barn i Göteborgsregionen. Charlotte var tillsammans med projektledare Live Stretmo medforskare i studien av mottagandet av ensamkommande barn i Göteborgsregionen. Arbetet med barnen och deras hälsa och välbefinnande följdes både genom Socialtjänstens personakter och Migrationsverkets akter kring asylärendet samt genom individuella och gruppintervjuer med barn och ungdomar och olika professionella aktörer. Charlotte arbetade halvtid som forskare i projektet från och med 1 juli 2011 till och med 31 december 2012. Forsknings- och utvecklingsprojektet finansierades av den Europeiska flyktingfonden och av GR-kommunerna. Projektägare var FoU i Väst och Göteborgsregionens kommunalförbund. Resultatet publicerades i en rapport svenska utgiven av FoU/GR 2013.
   
 • IPS – Immigrants, Police and Social Work (2010–2011). I detta europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Integrationsfonden 2010-07-01 - 2011-04-31 arbetade Charlotte som medforskare. Fem länder deltog och projektledare för den svenska delen var Jan Carle vid institutionen för sociologi vid Göteborgs universitet. Syftet med projektet var att bidra med kunskap till en effektiv utbildning av europeiska poliser och socialarbetare som arbetar inom en multikulturell kontext.
   
 • Akademisk avhandling: Inom transnationella och lokala sociala världar – Om sociala stödutbyten och försörjningsstrategier bland svensksomalier (2009). Syftet med studien var att beskriva och förstå hur utbytet av socialt stöd mellan svensksomaliska föräldrar och deras sociala nätverk sker, i och utanför Sverige. Syftet var också att beskriva och analysera deras strategier för att få arbete och försörjning i och utanför Sverige.
   

Undervisning
Charlotte undervisar vid institutionen för socialt arbete på grund och avancerad nivå. Inriktningen på undervisningen är inom områden som socialt arbete och migration, antirasistiskt socialt arbete, ett transnationellt perspektiv på familj och socialt arbete, föräldraskap och barndom och vetenskapliga metoder. Charlotte handleder studentuppsatser på både grund-, master- och doktorandnivå.
 

Senaste publikationer

The Role of Trust and Reciprocity in Transnational Care Towards Children
Charlotte Melander, Oksana Shmulyar Gréen, Ingrid Höjer
Family Life in Transition Borders, Transnational Mobility, and Welfare Society in Nordic Countries, London, Routledge, Kapitel i bok 2020
Kapitel i bok

Conceptualising children's and young people's experiences of mobility, transnationality and affective bonds
Oksana Shmulyar Green, Charlotte Melander, Ingrid Höjer
Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies – OMICS Conference November 6-9, 2019, University of Gothenburg, Sweden , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Transnational care strategies of Eastern European migrant parents in Sweden
Oksana Shmulyar Gréen, Charlotte Melander
9th Congress of the ESFR, Families through the lens of diversity, 5-8 September 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Den speciella situationen för ensamkommande barn i skolan
Live Stretmo, Charlotte Melander
Kästen-Ebeling, Gilda och Otterup, Tore (red.) En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

A life course perspective on parenting within transnational families of labor migrants from Poland and Romania in Sweden: the interplay between the institutional contexts and migrant parents’ strategies
Charlotte Melander, Oksana Shmulyar Gréen
Transnational families: generations, differences and solidarity . Cluj-Napoca, Romania: 7-8 July 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Parenting and mobility in the EU: constructing dependency and civic stratification through the EU family benefits in Sweden
Oksana Shmulyar Gréen, Charlotte Melander
Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics Conference. Krakow, Poland: 3-4 June 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Barn och unga som utövar omsorg
Monica Nordenfors, Charlotte Melander
Växjö, Nka Linnéuniversitetet, Bok 2016
Bok

Visar 1 - 10 av 21

2020

The Role of Trust and Reciprocity in Transnational Care Towards Children
Charlotte Melander, Oksana Shmulyar Gréen, Ingrid Höjer
Family Life in Transition Borders, Transnational Mobility, and Welfare Society in Nordic Countries, London, Routledge, Kapitel i bok 2020
Kapitel i bok

2019

Conceptualising children's and young people's experiences of mobility, transnationality and affective bonds
Oksana Shmulyar Green, Charlotte Melander, Ingrid Höjer
Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies – OMICS Conference November 6-9, 2019, University of Gothenburg, Sweden , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2018

Transnational care strategies of Eastern European migrant parents in Sweden
Oksana Shmulyar Gréen, Charlotte Melander
9th Congress of the ESFR, Families through the lens of diversity, 5-8 September 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Den speciella situationen för ensamkommande barn i skolan
Live Stretmo, Charlotte Melander
Kästen-Ebeling, Gilda och Otterup, Tore (red.) En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

2017

A life course perspective on parenting within transnational families of labor migrants from Poland and Romania in Sweden: the interplay between the institutional contexts and migrant parents’ strategies
Charlotte Melander, Oksana Shmulyar Gréen
Transnational families: generations, differences and solidarity . Cluj-Napoca, Romania: 7-8 July 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2016

Parenting and mobility in the EU: constructing dependency and civic stratification through the EU family benefits in Sweden
Oksana Shmulyar Gréen, Charlotte Melander
Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics Conference. Krakow, Poland: 3-4 June 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Barn och unga som utövar omsorg
Monica Nordenfors, Charlotte Melander
Växjö, Nka Linnéuniversitetet, Bok 2016
Bok

Visar 1 - 10 av 21

Sidansvarig: Jenny Meyer|Sidan uppdaterades: 2017-10-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?