Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vill du bli doktorand i socialt arbete och bidra med ny kunskap?

Om forskarutbildningen

En forskarutbildning i socialt arbete fördjupar dina kunskaper inom ditt ämne och ger dig vetenskaplig skolning. Under forskarutbildning utvecklar du ett självständigt och kritiskt tänkande med målsättningen att bidra med ny kunskap till omvärlden. Studietiden för forskarutbildningen är 4 år (heltid). Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng  och leder fram till filosofie doktorsexamen i socialt arbete.

För närvarande har institutionen cirka 25 doktorander. Målsättningen är att anta en ny grupp forskarstuderande vartannant år.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom socialt arbete samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Utbildning på forskarnivå i socialt arbete syftar också till att utveckla doktorandens förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Doktoranden skall även ha tillägnat sig god kunskap om planering och genomförande av forskningsprojekt. Utbildningen skall även utveckla doktorandens kommunikativa och pedagogiska färdigheter vad gäller att uttrycka sig väl i tal och skrift såväl inom som utanför akademiska sammanhang. Utbildningen på forskarnivå skall ge internationella kontakter, medverkan vid internationella forskningskonferenser och eventuellt vistelse vid utländskt lärosäte.

Ansökan och antagning

Antagning till forskarutbildning i socialt arbete sker varannat år.

Senaste ansökningsomgång gick ut 12 februari 2019. Nästa ansökningstillfälle planeras till januari 2021 med start av utbildningen till hösten 2021.

Beredning av ansökningar till utbildning på forskarnivå

En beredningsgrupp läser och bedömer de sökandes meriter och insända skrifter.

Beredningsgruppen gör ett slutligt urval och lämnar sitt förslag till prefekt, som fattar beslut. I beslut/förslag till beslut framgår inte någon rangordning, utom i de fall någon anges som reserv.

Beslut om antagning till forskarutbildning kan inte överklagas.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete

Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetssnämnden.

I studieplanen kan du finna information om:

  • Mål för forskarutbildningen i socialt arbete
  • Behörighet och förkunskapskrav
  • Antagning och urval av forskarstuderande
  • Utbildningens innehåll och uppläggning
  • Handledning
     

Allmän studieplan, reviderad 2016-10-06 

Individuell studieplan

Vid antagningen skall doktoranden tillsammans med sina handledare utforma en individuell studieplan (ISP) för forskarutbildningen.

ISP-systemet är ett webbaserat systemstöd för hantering av doktoranders individuella studieplaner. I ISP-systemet upprättas och revideras studieplanen av huvudhandledare och doktorand, granskas och godkänns av doktorandexaminator för att slutligen fastställas av prefekt. Den individuella studieplanen ska tydliggöra vilka rättigheter, skyldigheter och förväntningar som finns i förhållandet mellan fakultet/institution, handledare och den enskilda doktoranden.

ISP-systemet är upprättat i enlighet med den universitetsgemensamma mallen för individuella studieplaner vid Göteborgs universitet och i enlighet med Högskoleförordningen samt doktorandreglerna vid Göteborgs universitet.

Det finns två sätt att logga in till ISP-systemet. Antagna doktorander och handledare loggar in via Medarbetarprotalen/Verktyg/Individuella Studieplaner. Handledare som har sin anställning utanför Göteborgs universitet loggar in som extern användare via denna sida på Medarbetarportalen.

 

Foto: Sofia Sabel

Kontakt

Frågor om antagning, kurser, seminarier:
Lyudmyla Khrenova,
administratör för forskarutbildningen
lyudmyla.khrenova@gu.se
tel: 031-786 1900

Studierektor forskarutbildning:
Anette Skårner
anette.skarner@socwork.gu.se
tel: 031-786 1605

Vad innebär det att gå forskarutbildningen?

Doktorandregler

Gemensamma doktorandregler

Doktorandhandboken

Doktorandhandboken är Högskoleverkets webbplats. Den vänder sig till dig som redan är antagen till utbildning på forskarnivå eller till dig som
fun­de­rar på att söka till en forskarutbildning.

Sidansvarig: Ingegerd Franzon|Sidan uppdaterades: 2019-04-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://socwork.gu.se/utbildning/forskarutbildning/
Utskriftsdatum: 2019-06-25