Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Pågående avhandlingsprojekt


Majsa Allelin

Avhandlingens syfte är att förstå och förklara hur elever i årskurs 9 förväntas ta eget ansvar på den svenska utbildningsmarknaden. Både när det gäller själva skolvalet och i det vardagliga skollivet. Studien bygger på ett halvårs etnografiskt fältarbete i en fristående skola i centrum samt en kommunal förortsskola. För att förankra skolvardagen i ett bredare sammanhang kommer fältarbetet förstå mot den aktuella politiska kontexten samt de senaste tjugo årens skolreformer.
Mer information

Johanna Andersson

Avhandling har som syfte att belysa hur sexuell hälsa representeras, kommuniceras och tillgängliggörs av professionella inom det sociala arbetets praktik. Avhandlingen ämnar belysa sexuell hälsa som fenomen på samhällsnivå såväl som på verksamhetsnivå.
Mer information

Rasool Awla

Avhandlngsprojektet handlar om familjearbete i hedersrelaterade ärenden. Projektet har två huvudsyften. Det första syftet är att analysera och förklara hedersrelaterat våld och förtryck och beskriva hur de utsatta personerna själva upplever grunderna till problemet. Det andra syftet är att bidra med kunskap om de faktorer som gör det lättare och de som gör det svårare att bedriva familjearbete i hedersrelaterade konflikter.
Mer information

Lowe Bergström

Avhandlingsprojektet syftar till att behandla relationen mellan den rådande flykten från socialtjänsten och konsultbranschens utbredning. Projektet kommer belysa varför socionomer lämnar socialtjänsten, som arbetsgivare, för att bli konsulter samt undersöka hur konsultbranschens utbredning, och de ideal som förknippas med den, kan förstås utifrån mer övergripande samhällsförändringar.
Mer information

Rakel Berman

Avhandlingsprojektet handlar om barns och ungas erfarenheter av att bo växelvis: Att dela sin vardag mellan två hem.
Mer information

Kristin Blom

Avhandlingsprojektet handlar om ungdomar och sexualitet, och hur ungdomar tolkar, förstår och kommunicerar ett sexuellt samtycke.
Mer information

Christofer Bjurhult

Syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka hur ensamkommande barn, vilka bor på HVB-hem för ensamkommande barn, upplever sin vardag och sitt varande – utifrån ett existentiellt perspektiv.
Mer information

Åsa Borgström

Avhandlingsprojektet handlar om unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier med särskilt fokus på identitetsskapande.
Mer information

Anneli de Cabo y Moreda

Avhandlingsprojekt: En studie av konstruktioner av maskuliniteter, sexualiteter och sociala problem inom den manliga samkönade könshandlen.
Mer information

Ariana Fernandes

Avhandlingsprojekt: En jämförande studie av introduktionsprogram för nyanlända flyktingar och invandrare i Danmark, Sverige och Norge
Mer information

Tua Hassling

Avhandlingsprojekt: Projektet handlar om barns behov av skydd från våldsutsatthet i familjen.
Mer informaton

Fanny Holt

Avhandlingens syfte är att, ur ett emotionssociologiskt perspektiv, undersöka det som benämns ”krisen i socialtjänsten”. Studien fokuserar på problematiken hur emotioner och organisatoriska strukturer samspelar i skapandet av den arbetsmiljö som bidrar till den höga personalomsättningen bland socialsekreterare.
Mer information

Tobias Jansson

Avhandlingsprojektet undersöker den statliga regleringen av möjligheten till stadigvarande bosättning i Sverige ur ett historiskt perspektiv. Projektet syftar till att förstå släktskapet mellan då- och nutida praktiker och med vilka diskurser, idéer och argument dessa möjliggjorts. Genom undersökningen är målet också att påvisa hur den statliga regleringen och förekommande diskurser formulerar idéer om mänskliga rättigheter och människovärde.
Mer information

Baharan Kazemi

Avhandlingen utgår från frågan hur ensamkommande barn konstrueras som ett socialt problem.
Genom diskursiv läsning av policydokument som varit centrala i det senaste decenniets reformer, görs en analys av vilka förförståelser som finns om de personer som ibland definieras som ”ensamkommande barn”. Avhandlingen syftar till att synliggöra underliggande föreställningar kopplade till barndomsideal, koloniala relationer och välfärdsstatens gränser, samt att sätta de aktuella reformerna i ett politiskt och historiskt sammanhang.
Mer information

Johan Lindwall

Avhandlingsprojektet fokuserar på kommunens myndighetsutövande missbruksvård med individer som använder narkotika. Projektet vill belysa olika dimensioner, erfarenheter och spänningsfält som präglar mötet mellan individer som använder narkotika och socialtjänsten med en utgångspunkt i det påverkansarbete som bedrivs med dessa individer.
Mer information

Hanna Mac Innes

Avhandlingsprojekt: Möjlighet till social inklusion hos äldre migranter. Tre aspekter av social inklusion studeras; konsekvenserna av tidigare deltagande på arbetsmarknaden för de socioekonomiska förhållandena efter pension, tillgången till offentlig äldreomsorg och förhållanden som möjliggör upprätthållandet och skapandet av sociala nätverk.
Mer information

Satsuki Murofushi

Avhandlingsprojekt: Anhöriganställningar - när anhöriga anställs för att utföra hemtjänstinsatser som beviljats genom kommunalt biståndsbeslut. Det preliminära syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka vilken funktion anhöriganställningar fyller för kommuner, anhöriga och hjälpbehövande äldre.
Mer information

Narola Olsson

Avhandlingsprojektet handlar om implementering av prostitutionspolicy i Sverige. Särskilt implementering av postitutionspolicy som vänder sig mot efterfråganssidan, dvs mot individer som köper sex.
Mer information

Anna Ryan Bengtsson

Avhandlingsarbetet handlar om kollektiva uppror och motståndspraktiker bland vård- och omsorgspersonal i Sverige idag. Både nationellt och internationellt har forskningen synliggjort hur omläggningen av välfärdspolitiken inom ramen för en nyliberal ideologi samt införandet av New Public management (NPM) i offentlig sektor har fått stora konsekvenser för de dessa organisationer både vad gäller innehållet i arbetet och under vilka förutsättningar som arbetet kan bedrivas.
Mer information

Elisabet Sernbo

Avhandlingen handlar om hälso- och sjukvårdskuratorers arbete och har en etnografisk ansats.
Mer information

Nika Söderlund

Avhandlingen handlar om hur det berättas om hallucinationer och vanföreställningar i intagningshandlingar och journaler från Göteborgs hospital 1910-1930. På den tiden benämndes sådana upplevelser som sinnes- och tankevillor.
Mer information

Elias Ternström

Avhandlingens syfte är att förstå hur kvinnor och män som har diagnostiserats med någon form av depression, direkt upplever behandlingsmöten med kurator eller läkare. I avhandlingen belyses även de diskurser kuratorer och läkare använder och vad detta kan få för konsekvenser för personer med diagnosen depression.
Mer information

Russel Turner

Avhandlingsprojekt: Part of the Lordia project, an inter-disciplinary research programme looking at psychosocial development during adolescence. My doctoral studies will be focusing on the development of drug use/abuse and criminality. In particular I will be looking at the role of family, school and friendship networks.
Mer information

Matti Wirehag

Avhandlingsprojekt: Hemlöshet - metoder att förmedla bostäder.
Mer information

Sidansvarig: Ingegerd Franzon|Sidan uppdaterades: 2018-11-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?