Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Är du intresserad av människor, deras levnadsförhållanden och samhällets stöd till utsatta? Då kan socionomprogrammet vara något för dig.

Här undersöks hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas. Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete. I socionomprogrammet ingår också social omsorg och socialpedagogik. Du får en professionell yrkeskompetens och en bred bas som ger behörighet för yrket och för fortsatta studier med möjlighet till en professionell och akademisk kompetensutveckling.

Missa inte chansen att förlägga de tre första terminerna av socionomutbildningen till ett lokalsamhälle - Biskopsgården eller Hammarkullen. I den fältförlagda socionomutbildningen får du en unik inblick i socionomyrket i ett tidigt skede av din utbildning!

Förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs:

 • Matematik B eller 2a/2b/2c
 • Samhällskunskap A eller 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)
   

Betygen ska vara lägst godkänd. Urval sker genom betyg och högskoleprov.

Antagning

Antagning till programmet sker varje termin. Programmet söks via www.antagning.se

Viktigt inför antagningen till socionomprogrammet vårterminen 2020

I antagningen till vårterminen 2020 kommer några universitet och högskolor att vikta sökandes resultat på högskoleprovet. Bland de utbildningar där viktning av högskoleprovet kommer att användas är socionomprogrammet vid Göteborgs universitet.

Att provresultatet viktas betyder att resultatet från en av delarna, kvantitativ eller verbal, väger tyngre än den andra delen. Får du bra resultat på högskoleprovet på den del som väger tyngst kan du öka dina chanser att komma in på en utbildning. Det är bara på några utbildningar provresultatet kommer viktas och det är fortfarande ditt totala resultat som du konkurrerar med.

Viktning sker automatiskt

Du behöver inte göra något själv när du anmäler dig till högskoleprovet eller ansöker till högskolan. Viktningen sker automatiskt. Det innebär att om du söker utbildningar där viktning används och samtidigt söker utbildningar där viktning inte används, kommer ditt resultat på högskoleprovet att anpassas automatiskt.

Studera.nu finns information om vilka utbildningar samt universitet och högskolor som använder viktning av högskoleprovsresultatet.

Utbildningen

Programmet löper under sju terminer. Termin 1-6 är på grundnivå och termin 7 på avancerad nivå.

Termin 1-2

Under termin 1 och 2 får du generella och grundläggande kunskaper om professionens och ämnets hela fält på individ-, grupp- och samhällsnivå. Dessutom introduceras grundläggande teoretiska begrepp och frågeställningar. Klass, etnicitet och kön/genus är dimensioner som särskilt fokuseras.

Termin 3-5

Under termin 3-5 problematiserar du kunskap som du fått tidigare samtidigt som du övar förmågan till observation, reflektion och analys i valbara profilkurser och i ett vetenskapligt arbete i anslutning till fältförlagda studier. Under den handledda studiepraktiken tillämpar du centrala handlingsperspektiv som du fått presenterat och analyserat utifrån olika teoretiska perspektiv.

Termin 6

Under termin 6 skriver du ett självständigt vetenskapligt arbete inom ett för socialt arbete centralt område.

Termin 7

Under termin 7 problematiserar, analyserar och reflekterar du över såväl teorier och metoder som ditt egna professionella förhållningssätt.

Undervisningsformer

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen sker i olika former: föreläsningar, grupparbeten, tillämpningsövningar, projektarbeten/uppsatsarbeten, handledning, seminarier och fältförlagda studier.

Självstudier utgör en central del av studierna. Dina egna erfarenheter tillvaratas i undervisningen och du får träning i ett aktivt kunskapssökande och ett kritiskt tänkande.

Professionellt förhållningssätt och självkännedom återkommer i flera kurser och skall möjliggöra en kontinuerlig reflektion och diskussion av egna värderingar, attityder och förhållningssätt i relation till yrkesetiska överväganden och den framtida yrkesrollen.

Under utbildningen finns möjligheter att bedriva studier och göra praktik utomlands. Institutionen har ett stort internationellt kontaktnät och deltar i olika samarbets- och utbytesprogram.

Kurser inom socionomprogrammet

Termin 1

SQ4111 Socialt arbete, 30 hp

Består av tre delkurser:
1010 - Introduktion till socialt arbete
1020 - Maktrelationer och kategoriseringar i socialt arbete
1030 - Välfärdspolitik och socialt arbete

Termin 2

SQ4121 Människans livslopp 15 hp
SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp

Termin 3

SQ4131 Det sociala arbetets teorier , metoder och etik, 15 hp
SQ4332 Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod del 1, 7,5 hp
SQ4133 Fältanknutet vetenskapligt arbete, 7,5 hp

Termin 4

Val av profilkurser, en inom respektive profilområde:

 • SQ4241 Barn, ungdom och familj, 10 hp
 • SQ4242 Familj och migration, 10 hp
 • SQ4243 Föräldraskap, kön och sexualitet, 10 hp

 

 • SQ4244 Psykisk ohälsa, 10 hp
 • SQ4245 Funktionshinder, 10 hp
 • SQ4246 Äldre och åldrande, 10 hp

 

 • SQ4247 Missbruk och beroende, 10 hp
 • SQ4248 Kriminalitet, 10 hp
 • SQ4249 Fattigdom, försörjning och boende, 10 hp

Termin 5

SQ4451 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

Termin 6

SQ4361 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod del II, 7,5 hp
SQ4562 Vetenskapligt arbete (självständigt arbete), 15 hp
SQ4263 Psykosociala perspektiv på hälsa/ohälsa, 7,5 hp

Termin 7

SQ5171 Socialt arbete på samhällsnivå, 5 hp

samt val av en fördjupningskurs:

 • SQ5172 Psykosocialt arbete, 25 hp
 • SQ5173 Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser, 25 hp
 • SQ5174 Ledning och organisering av socialt arbete, 25 hp
 • SQ5175 Socialpedagogik och social mobilisering, 25 hp

Utbildningsplaner

Styrdokument

Lokal handläggningsordning för klagomål från studenter om avvikelser från Göteborgs universitets regler för studier och examination på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå

Studiehandbok

Ladda ner studiehandboken för socionomprogrammet

Arbetsområden efter utbildningen

Yrkesområdet socialt arbete är brett och innebär i de flesta fall ett nära samarbete med människor i utsatta situationer. Socialt arbete kan vara behandlings- eller omsorgsinriktat men det kan också vara förebyggande. De flesta socionomer är kommunalt eller statligt anställda men även företag och organisationer behöver socionomer för olika arbetsuppgifter som då i allmänhet är av ledande, administrativ eller planerande karaktär. Som socionom arbetar du med individer, familjer eller grupper inom individ-, och familjeomsorg, med äldre och funktionshindrade. Kuratorer har ofta socionomexamen och arbetar då inom arbetsområdena skola och sjukvård, missbruksvård eller med barn och ungdomar på institution.

Fältförlagd socionomutbildning

Institutionen för socialt arbete erbjuder med jämna mellanrum möjligheten att förlägga de tre första terminerna av socionomprogrammet i ett lokalsamhälle - så kallad fältförlagd utbildning. Det innebär att undervisningen under denna period till största del är förlagd till våra filialer i Hammarkullen respektive Biskopsgården. Detta ett unikt tillfälle för dig som student att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om och få praktisk erfarenhet som förbereder dig för socionomyrket. De resterande terminerna tillbringar du vid institutionen för socialt arbetes lokaler i Campus Haga - och får på så sätt det bästa av två världar i din socionomutbildning! Denna kombination inom socionomprogrammet är vi ensamma om att kunna erbjuda i Sverige.

Läs mer om den fältförlagda utbildningen på vår hemsida

Sök till socionomprogrammet

Kontaktinformation

 

Terminstider

Vårterminen 2020
Samtliga kurser och program:
20 januari - 7 juni

Höstterminen 2020
Samtliga kurser och program:
31 augusti – 17 januari

Vårterminen 2021
Samtliga kurser och program:
18 januari  - 6 juni

Studentportalen för dig

Logga in och nå dina personliga länkar och ingångar.

Hitta kursplan och litteraturlista

Sidansvarig: Jenny Meyer|Sidan uppdaterades: 2019-10-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?