Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Är du intresserad av människor, deras levnadsförhållanden och samhällets stöd till utsatta? Då kan socionomprogrammet vara något för dig.

Här undersöks hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas. Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete. I socionomprogrammet ingår också social omsorg och socialpedagogik. Du får en professionell yrkeskompetens och en bred bas som ger behörighet för yrket och för fortsatta studier med möjlighet till en professionell och akademisk kompetensutveckling.

Missa inte chansen att förlägga de tre första terminerna av socionomutbildningen till ett lokalsamhälle - Biskopsgården eller Hammarkullen. I den fältförlagda socionomutbildningen får du en unik inblick i socionomyrket i ett tidigt skede av din utbildning!

Arbetsområden

Yrkesområdet socialt arbete är brett och innebär i de flesta fall ett nära samarbete med människor i utsatta situationer. Socialt arbete kan vara behandlings- eller omsorgsinriktat men det kan också vara förebyggande. De flesta socionomer är kommunalt eller statligt anställda men även företag och organisationer behöver socionomer för olika arbetsuppgifter som då i allmänhet är av ledande, administrativ eller planerande karaktär. Som socionom arbetar du med individer, familjer eller grupper inom individ-, och familjeomsorg, med äldre och funktionshindrade. Kuratorer har ofta socionomexamen och arbetar då inom arbetsområdena skola och sjukvård, missbruksvård eller med barn och ungdomar på institution.

Utbildningen

Programmet löper under sju terminer. Termin 1-6 är på grundnivå och termin 7 på avancerad nivå.

Termin 1-2

Under termin 1 och 2 får du generella och grundläggande kunskaper om professionens och ämnets hela fält på individ-, grupp- och samhällsnivå. Dessutom introduceras grundläggande teoretiska begrepp och frågeställningar. Klass, etnicitet och kön/genus är dimensioner som särskilt fokuseras.

Termin 3-5

Under termin 3-5 problematiserar du kunskap som du fått tidigare samtidigt som du övar förmågan till observation, reflektion och analys i valbara profilkurser och i ett vetenskapligt arbete i anslutning till fältförlagda studier. Under den handledda studiepraktiken tillämpar du centrala handlingsperspektiv som du fått presenterat och analyserat utifrån olika teoretiska perspektiv.

Termin 6

Under termin 6 skriver du ett självständigt vetenskapligt arbete inom ett för socialt arbete centralt område.

Termin 7

Under termin 7 problematiserar, analyserar och reflekterar du över såväl teorier och metoder som ditt egna professionella förhållningssätt.

Här kan du läsa mer om vilka kurser som ingår i socionomprogrammet.

Fältförlagd socionomutbildning

Institutionen för socialt arbete erbjuder med jämna mellanrum möjligheten att förlägga de tre första terminerna av socionomprogrammet i ett lokalsamhälle - så kallad fältförlagd utbildning. Det innebär att undervisningen under denna period till största del är förlagd till våra filialer i Hammarkullen respektive Biskopsgården. Detta ett unikt tillfälle för dig som student att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om och få praktisk erfarenhet som förbereder dig för socionomyrket. De resterande terminerna tillbringar du vid institutionen för socialt arbetes lokaler i Campus Haga - och får på så sätt det bästa av två världar i din socionomutbildning! Denna kombination inom socionomprogrammet är vi ensamma om att kunna erbjuda i Sverige.

Läs mer om den fältförlagda utbildningen på vår hemsida

Undervisningsformer

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen sker i olika former: föreläsningar, grupparbeten, tillämpningsövningar, projektarbeten/uppsatsarbeten, handledning, seminarier och fältförlagda studier.

Självstudier utgör en central del av studierna. Dina egna erfarenheter tillvaratas i undervisningen och du får träning i ett aktivt kunskapssökande och ett kritiskt tänkande.

Professionellt förhållningssätt och självkännedom återkommer i flera kurser och skall möjliggöra en kontinuerlig reflektion och diskussion av egna värderingar, attityder och förhållningssätt i relation till yrkesetiska överväganden och den framtida yrkesrollen.

Under utbildningen finns möjligheter att bedriva studier och göra praktik utomlands. Institutionen har ett stort internationellt kontaktnät och deltar i olika samarbets- och utbytesprogram.

Förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs:

 • Matematik kurs B (2a/2b/2c)
 • Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
 • Betygen ska vara lägst godkänd

Antagning

Antagning till programmet sker varje termin. Programmet söks via www.antagning.se 

Kontaktinformation

 • För information om studieadministrativa frågor inom socionomprogrammet, vänligen kontakta: 
  Ida Ryberg, studieadministratör för socionomprogrammet och kurser på grundnivå
  tel: 031-786 1625
  socionomprogrammet@socwork.gu.se
   
 • För allmän studievägledning och information om studieuppehåll / studieavbrott / ändrad studiegång m.m. vänligen kontakta: studievagledning@socwork.gu.se 
   
 • För information om kursplaner och litteraturlistor
  vänligen kontakta:
  Jasmina Nikolic, utbildningshandläggare
  tel: 031- 786 5782
  socionomprogrammet@socwork.gu.se

  Studierektorer på socionomprogrammet:

Terminstider

Höstterminen 2018
Kurser inom socionomprogrammet och kompletterande socionomutbildning: 30 augusti - 16 januari

Övriga kurser på avancerad nivå: 3 september - 20 januari

Vårterminen 2019
21 januari - 9 juni

Höstterminen 2019
2 september - 19 januari

Studentportalen för dig

Logga in och nå dina personliga länkar och ingångar.

GUL

Till institutionens sidor i lärplattformen GUL

Vi gjorde VFU utomlands

Hur är det egentligen att göra VFU utomlands? Läs studenternas berättelser här.

Sidansvarig: Jenny Meyer|Sidan uppdaterades: 2018-10-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://socwork.gu.se/utbildning/grundutbildning/socionomprogrammet/
Utskriftsdatum: 2019-01-20