Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Handledarens roll och åtaganden

Handledningen under VFU är en läroprocess där studenten i en tillitsfull relation och en kreativ, inspirerande miljö har möjlighet att påbörja sin professionella utveckling och yrkesidentitet. Handledarrollen är att vara en medtänkare, modell och trygghetsskapare för studenten.

Samspelet mellan studenten och dig som handledare är viktigt. Både du och studenten är ansvariga för relationens utveckling och struktur. Som handledare förmedlar du relevanta kunskaper och stimulerar till systematiskt tänkande och reflektion.

Introduktion

Studenten behöver introduceras i verksamhetens organisation coh uppdrag, lagstiftning, samarbetspartners coh personal.

Lärandeplan

Lärandeplanen är ett dokument som studenten och handledare formulerar tillsammans och som är vägledande under VFU-kursen. Lärandeplanen ska ha sin utgångspunkt i kursens lärandemål och kopplas till den specifika VFU- arbetsplatsens förutsättningar. Lärandeplanen ska kontinuerligt diskuteras och/eller revideras vid behov.

I lärandeplanen beskriver ni vad tudenten ska genomföra och träna på för att nå lärandemålen, samt en ungefärlig tidsplanering. Dessutom formulerar ni ett kontrakt mellan student och handledare. Där beskrivs tydligt era förväntningar på varandra, planerad och oplanerad handledning, samt ansvarsfördelningen mellan er.

Syftet med lärandeplanen är att:

  • Ge förutsättning för att kunna planera studentens lärandeprocess
  • Vara ett avstämningsinstrument för student och handledareför att kunna uppnå de formulerade målen
  • Ge struktur för att skapa strategier för att uppnå målen
  • Tydliggöra studentens respektive handledarens roll och ansvar
  • Möjliggöra för student och handledare att kunna följa studentens progression
  • Utgöra ett underlag för utvärdering och bedömning av måluppfyllelse för VFU-handledare och seminarielärare

Handledning

Kursplanen förutsätter att ni har handledningssamtal varje vecka och att de under terminen omfattar minst 30 timmar. Ett komplement till den kontinuerliga kontakten mellan studenten och handledaren är planerade handledningssamtal. Dessa bör vara ostörda och förberedda. Handledningssamtalen ger möjlighet till att tillsammans planera och följa upp studentens läroprocess. Handledningen ger tillfälle till reflektion kring egna tankar, upplevelser och reaktioner. Dessutom kan ämnen som etik, organisation, normer, teoretiska perspektiv diskuteras. 

Mittutvärdering

En mittutvärdering är ett samtal mellan student, handledare och en lärare från socionomprogrammet. Syftet är att studenten och handledaren gemensamt får stanna upp och reflektera över hur den första delen av kursen fungerat. Under mittutvärderingen finns möjlighet att fånga upp eventuella svårigheter och behov och hitta gemensamma strategier/lösningar hur ni kan gå vidare.

Förslag på frågor ni tillsammans bör samtala om i förberedande syfte inför mittutvärderingen:

• Hur långt har lärandemålen uppfyllts?
• Vilka arbetsuppgifter har studenten utfört?
• Vad behöver ytterligare genomföras för att uppnå målen?
• Hur har handledningen och handledningsrelationen fungerat?

Bedömning och utlåtande

Under hela VFU-kursen följer handledaren upp studentens utveckling och gör bedömning av studentens läroprocess. Studenten ska ges möjlighet att utföra så kvalificerade arbetsuppgifter som möjligt för att uppnå kursens lärandemål.

I det avslutande samtalet gör handledaren och studenten tillsammans en genomgång av studentens läroprocess och måluppfyllelse i förhållande till lärandeplanen. Därefter skriver handledaren ett VFU-utlåtande. VFU-utlåtandet är en del av underlaget för bedömning av VFU-kursen som helhet. (Se bilaga 2 på vår hemsida).

Om studenten och/eller handledaren upplever någon form av problem i samarbetet tas i första hand kontakt med seminarieläraren. Om ni inte kommer till rätta med svårigheterna tas därefter kontakt med kursansvarig lärare.I rollen som handledare för en VFU-student ryms flera  åtaganden.

VFU-intyg

Efter kursens slut kan studentem erbjudas ett intyg från VFU-handledaren där det framgår vilka de huvudsakliga arbetsuppgifterna har varit under VFU:n. En mall för intyget finns som bilaga på hemsidan (bilaga 7).

Kontakt

VFU-ansvarig
Ing-Marie Johansson
ing-marie.johansson@socwork.gu.se, tel: 031-786 1889

Ansvarig för studenterna under VFU kursen
Manuela Sjöström
manuela.sjostrom@socwork.gu.se, tel: 031- 786 4831

Ansvariga för anskaffning och placering av VFU-platser
Gisela Reskow
gisela.reskow@socwork.gu.se, tel: 031 – 786 6381

Bett Larsdotter
bett.larsdotter@socwork.gu.se, tel: 031 – 786 1603

Pia Svensson
pia.svensson@socwork.gu.se, tel: 031 - 786 6377

VFU-administrationen
Studieadministratör Lyudmyla Khrenova
vfu@socwork.gu.se
tel: 031 - 786 1600

Sidansvarig: Jenny Meyer|Sidan uppdaterades: 2019-03-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?